Construirea încrederii în întreaga lume

Menținerea unor înregistrări exacte de contabilitate și fiscalitate

Pe parcursul unei istorii de zeci de ani, Flex a întărit încrederea în noi a clienților noștri precum și a afiliaților de afaceri, a acționarilor, a publicului și a autorităților de reglementare. Pentru a păstra această încredere, ni se cere să creăm și să menținem registre contabile și înregistrări de date oneste, exacte.

Fiecare dintre noi suntem responsabili pentru onestitatea și acuratețea înregistrărilor pe care le gestionăm în cursul activității.

Pentru a menține aceste înregistrări exacte trebuie să:

  • Autorizăm, să executăm și să înregistrăm toate tranzacțiile financiare, indiferent cât de mici, în conformitate cu politica Flex
  • Să nu falsificăm niciodată, să nu omitem, să nu modificăm și să nu reflectăm incorect nicio informație colectată în înregistrările de date de la Flex
  • Raportați imediat orice inexactități sau încălcări ale controalelor interne ale Flex la una dintre resursele enumerate aici, inclusiv prin linia de asistență telefonică anonimă, menținută de o terță parte, sau prin intermediul website-ului de raportare
  • Nu păstrați niciodată fonduri corporative nedezvăluite sau neînregistrate pentru niciun scop
  • Efectuați toate tranzacțiile financiare cu transparență deplină – aceasta înseamnă să faceți tranzacții numai cu părțile autorizate și să respectați toate legile aplicable de combatere a spălării banilor

Politica de călătorii și divertisment

Deoarece Flex este o companie globală, angajații călătoresc adesea pentru afaceri. Cu toții trebuie să respectăm Politica de călătorii și divertisment în timpul călătoriei. Aceasta înseamnă păstrarea unor evidențe exacte și trimiterea spre rambursare numai a chitanțelor care au legătură directă cu călătoriile de afaceri și care sunt adecvate pentru rambursare.

Continuați să citiți

Nicio tolerare a mitei și actelor de corupție

Secțiunea următoare