Construirea încrederii în întreaga lume

Nicio tolerare a mitei și actelor de corupție

Ca o afacere globală care face întotdeauna ceea ce trebuie, nu trebuie să căutăm niciodată un avantaj necinstit prin plăți necorespunzătoare de orice fel.

Flex interzice mita, plățile contra servicii și plățile necorespunzătoare sub orice formă. Cu toții trebuie să respectăm toate legile aplicabile împotriva luării sau dării de mită și cele privind anticorupția, oriunde desfășurăm afaceri. Aceasta include U.S. Foreign Corrupt Practices Act (Legea SUA privind practicile de corupție externe = FCPA) precum și U.K. Bribery Act (Legea Marii Britanii privind Mita) 2010.

Prevenim mita sau alte forme de corupție atunci când:

  • Nu oferim, promitem sau dăruim niciodată nimic de valoare nimănui pentru a influența vreo decizie de afaceri
  • Nu angajăm niciodată o terță parte (cum ar fi un consultant, un agent sau un partener de afaceri) pentru a efectua orice plată pe care nu am face-o noi înșine
  • Nu acceptăm niciodată nimic de valoare care să influențeze o decizie de afaceri
  • Sutem deosebit de precauți atunci când avem de-a face cu guverne și cu oficiali guvernamentali
  • Contactăm departamentul Juridic înainte de a răspunde oricăror întrebări din partea entităților guvernamentale

Ce sunt mita, plățile contra servicii sau de facilitare?

Vorbim despre „mită” atunci când avem de a face cu un obiect sau serviciu de valoare. Poate fi sub formă de numerar, serviciu de divertisment sau curtoazie de afaceri. Mita este dată cu intenția de a influența în mod necorespunzător acțiunile sau deciziile de afaceri ale altuia.

O „plată contra servicii” este o plată sub formă bănească sau orice altceva de valoare primită ca recompensă pentru angajarea într-o afacere sau a unui avantaj injust de afaceri.

Vorbim despre „plățile de facilitare” atunci când avem de a face, de obicei, cu sume mici. Acestea sunt adresate oficialilor guvernamentali pentru a asigura sau pentru a accelera o acțiune guvernamentală de rutină, nediscreționară. Plățile de facilitare sunt interzise la Flex.

Ce se întâmplă dacă un angajat este forțat să facă sau să accepte o plată, sub constrângere?

Plățile prin constrângere nu încalcă această politică. Un angajat ar trebui să raporteze orice solicitare de plăți prin constrângere, înainte de a le face. Dacă acest lucru nu este posibil, trebuie făcut un raport cât mai curând posibil, folosind oricare dintre resursele noastre de raportare.

 

Oficiali guvernamentali

Relațiile noastre de afaceri implică adesea guverne din întreaga lume. Când lucrăm cu guverne și cu oficiali guvernamentali, trebuie să fim foarte precauți. Practicile corupte cu oficialii guvernamentali pot aduce prejudicii grave reputației Flex și pot duce la sancțiuni severe. Oricare și toate contractele cu o entitate guvernamentală sau cu un oficial trebuie să fie revizuite și aprobate de departamentul Juridic. Același lucru este valabil și pentru orice cadouri sau servicii de divertisment pe care Flex intenționează să le ofere oficialilor guvernamentali. Puteți obține aprobări preliminare utilizând Instrumentul de aprobare pentru Cadouri și alte Plăți de facilitare.

Continuați să citiți

Cadouri și divertisment

Secțiunea următoare