בניית אמון ברחבי העולם

אפס סובלנות כלפי שוחד או שחיתות

בתור חברה גלובלית שעושה את המעשה הנכון בכל פעם, אסור לנו לנסות להשיג יתרונות בלתי הוגנים באמצעות תשלומים בלתי הולמים מכל סוג שהוא.

פלקס אוסרת על שוחד ועל תשלומים מושחתים או בלתי הולמים מכל סוג שהוא. כולנו אמורים לציית לכל החוקים הרלוונטיים בנושא מניעת שוחד ומניעת שחיתות, בכל מקום שבו אנחנו מנהלים עסקים. חוקים אלה כוללים את החוק האמריקני למניעת מעשי שחיתות במדינות זרות (FCPA) והחוק הבריטי למניעת שוחד מ-2010.

אנחנו מונעים שוחד או צורות אחרות של שחיתות כאשר אנחנו מקפידים על הדברים הבאים:

  • לעולם איננו מציעים, מבטיחים או נותנים משהו בעל ערך למישהו אחר כדי להשפיע על החלטה עסקית כלשהי
  • לעולם איננו מעסיקים צד שלישי (כגון יועץ, סוכן או שותף עסקי) לצורך העברת תשלום שאסור לנו לעשות בעצמנו
  • לעולם איננו מקבלים משהו בעל ערך כדי להשפיע על החלטה עסקית
  • אנחנו נוקטים משנה זהירות כשאנחנו מתנהלים מול ממשלות ופקידי ממשל
  • אנחנו פונים למחלקה המשפטית לפני שאנחנו מגיבים לבירורים מצד גורמים ממשלתיים

מהם תשלומי שוחד, תשלומים מושחתים ותשלומים מסייעים?

“שוחד” הוא משהו בעל ערך. הוא יכול להיות סכום כסף במזומן, מתנה, אירוח או מחווה עסקית. שוחד ניתן מתוך כוונה להשפיע בצורה בלתי הולמת על המעשים או ההחלטות העסקיות של מישהו אחר.

“תשלום מושחת” הוא העברת כסף או משהו בעל ערך כתגמול על הזדמנות עסקית או יתרון עסקי בלתי הולם.

“תשלומים מסייעים” לרוב מסתכמים בסכומים קטנים. הם מועברים לפקידי ממשל כדי להבטיח או לזרז פעולות ממשלתיות שגרתיות, שאין בהן מקום לשיקול דעת. פלקס אוסרת על תשלומים מסייעים.

מה קורה אם עובד כלשהו נאלץ להעביר או לקבל תשלום תחת לחץ?

תשלומים הנעשים תחת לחץ אינם מפרים את המדיניות הזו. העובד צריך לדווח על כל דרישה לתשלום תחת לחץ לפני שהתשלום מתבצע. אם זה בלתי אפשרי, יש לדווח בהקדם האפשרי באמצעות כל אחד ממשאבי הדיווח שלנו.

פקידי ממשל

אנחנו מנהלים עסקים עם ממשלות בכל העולם. כשאנחנו עובדים עם ממשלות ופקידי ממשל, עלינו להיות זהירים במיוחד. התנהלות מושחתת מול פקידי ממשל עלולה לגרום נזק רב למוניטין של פלקס ולהוביל לעונשים חמורים. כל החוזים עם גורמי ממשל או פקידי ממשל מחייבים בדיקה ואישור של המחלקה המשפטית. זה נכון גם לגבי מתנות או אירוח שפלקס מתכננת להעניק לפקידי ממשל. ניתן להשיג אישורים מוקדמים באמצעות הכלי לאישור מתנות ושירותים.

המשיכו לקרוא

מתנות ואירוח

הקטע הבא