Dünya Çapında Güven Oluşturma

Rüşvet veya Yolsuzluklara Sıfır Tolerans

Her zaman doğru şeyi yapan küresel bir şirket olarak biz asla herhangi bir türdeki uygun olmayan ödemelerle haksız avantaj elde etmeye çalışmayız.

Flex hangi biçimde olursa olsun rüşvet, komisyonlar ve uygun olmayan ödemeleri yasaklar. Hepimizin nerede iş yaparsak yapalım tüm yürürlükteki rüşvet ve yolsuzlukları önleme yasalarına uymamız beklenir. Buna ABD Yurtdışı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası (FCPA) ve Birleşik Krallık Rüşvet Yasası 2010 dahildir.

Biz rüşvetleri ve diğer yolsuzluk biçimlerini şöyle önleriz:

  • Asla herhangi bir iş kararını etkilemek için hiç bir kişiye herhangi değerli bir şey teklif etmeyerek, vadetmeyerek ve vermeyerek
  • Kendimizin yapmayacağı herhangi bir ödemeyi yapması için üçüncü bir taraftan (bir danışman, acente veya iş ortağı) asla yararlanmayarak
  • Bir iş kararını etkilemek amacı olan herhangi değerli bir şeyi kabul etmeyerek
  • Hükûmet ve kamu görevlileriyle iş yaparken son derece dikkatli olarak
  • Kamu kurumlarının soruları olduğunda yanıt vermeden önce Hukuk Departmanıyla iletişime gerek

Rüşvetler, komisyonlar ve kolaylaştırma ödemeleri nedir?

Bir “rüşvet” değerli olan herhangi bir şeydir. Nakit, hediyeler, eğlence veya iş fırsatları da olabilir. Bir rüşvet, başka birinin eylemlerini veya iş kararlarını uygun olmayan biçimde etkilemek niyetiyle verilir.

Bir “komisyon”, iş verme veya uygun olmayan bir iş avantajı sağlama karşılığında para ödenmesi veya değerli herhangi bir şeyin verilmesidir.

“Hızlandırma ödemeleri” genelde küçük meblağ ödemelerdir. Rutin, zorunlu olmayan hükûmet eylemini güvenceye almak veya hızlandırmak için kamu görevlilerine ödenir. Hızlandırma ödemeleri Flex’te yasaktır.

Bir çalışan baskı altında bir ödeme yapmaya veya kabul etmeye zorlanırsa ne yapılmalı?

Baskıyla yapılan ödemeler bu politikayı ihlal etmez. Bir çalışan, baskı altındaki cebri ödemeleri yapmadan önce onları bildirmelidir. Bu mümkün değilse, raporlama kaynaklarımızdan herhangi birini kullanarak mümkün olan en kısa sürede bir raporda bulunulmalıdır.

 

Kamu görevlileri

Bizim iş faaliyetlerimiz sıklıkla tüm dünyadan hükûmetlerle iş yapmayı kapsar. Hükûmetler ve kamu görevlileriyle çalışırken ayrıca dikkatli olmalıyız. Kamu görevlileriyle yolsuz uygulamalar Flex’in itibarına ciddi zarar verebilir ve ağır cezalarla sonuçlanabilir. Bir hükûmet kurumuyla veya kamu görevlisiyle her tür ve tüm sözleşmeler Hukuk Departmanı tarafından gözden geçirilmeli ve onaylanmalıdır. Bu, Flex’in kamu görevlilerine sağlamayı planladığı hediyeler veya eğlence için de geçerlidir. Ön onaylar Hediyeler ve Kolaylıklar Onay Aracı kullanılarak elde edilir.

Okumaya Devam Et

Hediyeler ve Eğlence

Sonraki Bölüm