Budování důvěry po celém světě

Žádná tolerance úplatkářství nebo korupce

Jako globální společnost, která vždy jedná správně, nesmíme nikdy usilovat o nespravedlivé výhody získané prostřednictvím nepatřičných plateb jakéhokoli druhu.

Společnost Flex zakazuje úplatkářství, nezákonné provize a nepatřičné platby v jakékoli formě. Očekává se, že budeme všichni dodržovat všechny platné zákony proti úplatkářství a korupci, ať už provádíme obchodní činnost kdekoli. Mezi tyto zákony patří americký zákon o zahraničních korupčních praktikách (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) a britský zákon o úplatkářství z roku 2010.

Úplatkářství a jiným formám korupce předcházíme, pokud:

  • nikomu nenabízíme, neslibujeme ani nedáváme nic hodnotného za účelem ovlivnění obchodního rozhodnutí;
  • nevyužijeme třetí stranu (například konzultanta, zástupce nebo obchodního partnera), aby provedla platbu, kterou bychom sami neprovedli;
  • nepřijmeme nic hodnotného, abychom ovlivnili obchodní rozhodnutí;
  • při jednání s vládami a vládními úředníky dbáme zvýšené opatrnosti;
  • kontaktujeme právní oddělení, než odpovíme na dotazy vládních subjektů.

Co jsou to úplatky, nezákonné provize a odměny za urychlení vyřízení?

„Úplatek“ je cokoli, co má hodnotu. Může se jednat o hotovost, dar, pohoštění nebo obchodní pozornost. Úplatek je poskytován s úmyslem nepatřičně ovlivnit jednání nebo obchodní rozhodnutí jiné osoby.

„Nezákonná provize“ je vyplacení peněz nebo čehokoli hodnotného jako odměny za zajištění obchodu nebo neoprávněné obchodní výhody.

„Odměny za urychlení vyřízení“ jsou obvykle v malé výši. Jsou poskytovány státním úředníkům za účelem zajištění nebo urychlení rutinního, nezbytného vládního úkonu. Odměny za urychlení vyřízení jsou ve společnosti Flex zakázány.

Co když je zaměstnanec nucen provést nebo přijmout platbu pod nátlakem?

Platby pod nátlakem nejsou v rozporu s těmito zásadami. Zaměstnanec by měl nahlásit požadavek na platbu pod nátlakem před jejím provedením. Pokud to není možné, je třeba podat hlášení co nejdříve, a to s využitím některého z našich zdrojů pro podávání hlášení.

 

Vládní úředníci

Naše obchodní vztahy často zahrnují jednání s vládami celého světa. Při spolupráci s vládami a vládními úředníky musíme být mimořádně obezřetní. Korupční jednání s vládními úředníky může vážně poškodit pověst společnosti Flex a vést k přísným sankcím. Veškeré smlouvy se státním subjektem nebo úředníkem musí být přezkoumány a schváleny právním oddělením. Totéž platí pro všechny dary nebo pohoštění, které společnost Flex plánuje poskytnout vládním úředníkům. Předběžné schválení se získává pomocí nástroje pro schvalování darů a pohoštění.

Čtěte dále

Dary a pohoštění

Další část