Bygga förtroende runt om i världen

Ingen tolerans för mutor och korruption

Som ett globalt företag som alltid gör det rätta får vi aldrig söka orättvisa fördelar genom felaktiga betalningar av något slag.

Flex förbjuder mutor, kickbacks och otillbörliga betalningar i alla former. Vi förväntas alla följa alla tillämpliga lagar avseende mutor och korruption, var vi än gör affärer. Dessa omfattar USA:s FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) och Storbritanniens lag om mutor (Bribery Act 2010).

Vi förhindrar mutor och andra former av korruption när vi:

  • Aldrig erbjuder, lovar eller ger något av värde till någon, för att påverka något affärsbeslut
  • Aldrig anställer en tredje part (t.ex. konsult, ombud eller affärspartner) för att utställa eventuell betalning vi inte skulle göra själva
  • Aldrig accepterar något av värde för att ha inflytande över ett affärsbeslut
  • Alltid är extra försiktiga när vi har att göra med myndigheter och statliga tjänstemän
  • Kontaktar juridiska avdelningen innan vi svarar på några som helst förfrågningar från myndigheter

Vad är mutor, kickbacks och underlättande betalningar?

En "muta" är allt av värde. Den kan bestå av kontanter, gåvor, underhållning eller affärsrepresentation. En muta ges med avsikten att otillbörligt ha inflytande på en annans handlingar eller affärsbeslut.

En "kickback" är betalning av pengar eller något av värde som belöning för att ge affärer eller otillbörlig affärsfördel.

"Underlättande betalningar" är vanligtvis ett litet belopp. De görs till statliga tjänstemän för att säkra eller påskynda rutinmässig, icke-diskretionär myndighetsåtgärd. Underlättande betalningar är förbjudna hos Flex.

Vad händer om en anställd tvingas att göra eller ta emot en betalning under tvång?

Tvångsbetalningar bryter inte mot denna policy. En anställd bör rapportera eventuella krav på tvångsbetalningar innan de görs. Om det inte är möjligt måste det göras en rapport så snart som möjligt genom att använda någon av våra rapporteringsresurser.

 

Statliga tjänstemän

Våra företagsaffärer involverar ofta myndigheter runt om i världen. När vi arbetar med myndigheter och statliga tjänstemän måste vi vara extra försiktiga. Korrupta praxis med statliga tjänstemän kan orsaka allvarlig skada på Flex rykte och leda till allvarliga påföljder. Alla avtal med statlig enhet eller tjänsteman måste granskas och godkännas av juridiska avdelningen. Detta gäller även för alla gåvor och all representation som Flex planerar att erbjuda statliga tjänstemän. Förhandsgodkännanden erhålls genom att använda verktyget för godkännande av gåvor och bekvämligheter.

Fortsätt läsa

Gåvor och underhållning

Nästa avsnitt