Vertrouwen opbouwen over de hele wereld

Geen tolerantie voor omkoping of corruptie

Als een wereldwijd opererend bedrijf dat altijd het juiste doet, mogen we nooit oneerlijk voordeel nastreven door middel van ongepaste betalingen van welke aard dan ook.

Flex verbiedt elke vorm van omkoping, smeergeld en ongepaste betalingen. Er wordt van ons allemaal verwacht dat we alle toepasselijke anti-omkopings- en anticorruptiewetten naleven, waar we ook zaken doen. Dat omvat de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en de Britse Bribery Act 2010.

We voorkomen omkoping en andere vormen van corruptie als we:

  • Nooit iets van waarde aan iemand aanbieden, beloven of geven om daarmee een zakelijke beslissing te beïnvloeden
  • Nooit gebruikmaken van een derde partij (zoals een consultant, agent of zakenpartner) om een betaling te doen die we zelf niet zouden doen
  • Nooit iets van waarde te accepteren om een zakelijke beslissing te beïnvloeden
  • Extra voorzichtig zijn in onze omgang met overheden en overheidsfunctionarissen
  • Contact opnemen met de juridische afdeling voordat we reageren op vragen vanuit overheidsinstanties

Wat zijn steekpenningen, smeergeld en faciliterende betalingen?

Een ‘steekpenning’ is alles van waarde. Denk daarbij aan contant geld, geschenken, entertainment of zakelijke attenties. Een steekpenning wordt gegeven met de bedoeling om op ongepaste wijze iemands acties of zakelijke beslissingen te beïnvloeden.

‘Smeergeld’ betreft het betalen van geld of iets van waarde als beloning voor het toekennen van handelsactiviteiten of een ongepast zakelijk voordeel.

Bij ‘Faciliterende betalingen’ gaat het meestal om kleine bedragen. Ze worden gegeven aan overheidsfunctionarissen om een routinematige, niet-discretionaire overheidshandeling veilig te stellen of te versnellen. Bij Flex zijn faciliterende betalingen verboden.

Wat als een medewerker wordt gedwongen om een betaling te doen of te accepteren?

Dwangbetalingen vormen geen overtreding van dit beleid. Een medewerker dient eventuele eisen voor dwangbetalingen eerst te melden voordat deze uitgevoerd worden. Als dit niet mogelijk is, dient er zo snel mogelijk naderhand melding te worden gedaan met behulp van een van onze meldingsmiddelen.

 

Overheidsfunctionarissen

Bij onze zakelijke transacties zijn vaak overheden over de hele wereld betrokken. Wanneer we met overheden en overheidsfunctionarissen werken, is extra voorzichtigheid geboden. Corrupte praktijken met overheidsfunctionarissen kunnen de reputatie van Flex ernstig aantasten en leiden tot zware straffen. Alle contracten met een overheidsinstantie of overheidsfunctionaris moeten door de juridische afdeling worden beoordeeld en goedgekeurd. Hetzelfde geldt voor alle geschenken of entertainment die Flex aan overheidsfunctionarissen wil aanbieden. U kunt vooraf goedkeuring verkrijgen met behulp van de Goedkeuringstool voor geschenken en entertainment.

Blijf lezen

Geschenken en entertainment

Volgende sectie