בניית אמון מול אנשים אחרים

אפס סובלנות לאלימות במקום העבודה

בפלקס יש אפס סובלנות לאלימות במקום העבודה, בכל מקום שבו אנחנו מנהלים עסקים. אנחנו אוסרים על כל התנהגות מאיימת או שעלולה לפגוע פיזית באדם אחר.

אם אתם רואים או חווים מעשה אלימות במקום העבודה, פנו מיד לרשויות המקומיות (המשטרה) ואז דווחו לצוות האבטחה המקומי. אם אתם רואים או חווים איום באלימות, פנו מיד לצוות האבטחה המקומי. המונח “מקום העבודה” כולל כל אתר, מתקן מגורים או אמצעי תחבורה (אוטובוסים) של פלקס ו/או אירוע של החברה.

צורות התנהגות אסורות

אלימות במקום העבודה כוללת תקיפות פיזיות, איומים באלימות והפחדה. דוגמאות להתנהגות אסורה כוללות, בין השאר:

  • אחזקת נשק במקום העבודה, כולל בחניונים (בכפוף לחוקים המקומיים הרלוונטיים)
  • תקיפות מילוליות
  • איומים והפחדות
  • תוקפנות פיזית
  • מעקב מתוך הטרדה
  • הצקה

איומים באלימות

איומים באלימות יכולים להיות מילוליים, לא מילוליים או פיזיים. איום באלימות מוגדר בתור הפחדה מילולית ו/או לא מילולית שבה הקורבן מרגיש שהוא עלול לספוג אלימות.

המשיכו לקרוא

הגנה על מידע פרטי וסודי

הקטע הבא