Met elkaar vertrouwen opbouwen

Zero Tolerance voor geweld op de werkvloer

Flex hanteert een beleid van zero tolerance voor geweld op de werkvloer, ongeacht waar we zaken doen. We verbieden elk gedrag dat bedreigend of lichamelijk is of lichamelijk letsel aan een ander kan toebrengen.

Als u getuige bent van een daad van geweld op de werkvloer of dit zelf ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met de lokale instanties (politie) gevolgd door de plaatselijke security. Als u getuige bent van een daad van geweld op de werkvloer of dit zelf ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met het plaatselijke security team. Onder de werkvloer vallen alle vestigingen, slaapzalen, vervoer (bussen) en/of bedrijfsevenementen van Flex.

Verboden gedrag

Onder geweld op de werkvloer valt fysiek geweld, dreigen met geweld en intimiderend gedrag. Verboden gedrag omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Wapenbezit op de werkvloer, inclusief op parkeerterreinen (afhankelijk van geldende lokale wetgeving)
  • Verbale aanvallen
  • Bedreigingen en intimidatie
  • Fysieke agressie
  • Stalking
  • Ontgroenen

Bedreigingen met geweld

Bedreigingen met geweld kunnen zowel verbaal, non-verbaal als fysiek zijn. Een bedreiging met geweld wordt gedefinieerd als verbale en/of non-verbale intimidatie die door het slachtoffer als geweldsbedreiging wordt ondervonden.

Blijf lezen

Vertrouwelijke en privégegevens beschermen

Volgende sectie