Bygga förtroende med varandra

Nolltolerans mot våld på arbetsplatsen

Flex har nolltolerans mot våld på arbetsplatsen, var vi än gör affärer. Vi förbjuder allt beteende som är hotfullt eller skulle kunna orsaka fysisk skada för en annan person.

Om du bevittnar eller utsätts för ett våldsdåd på arbetsplatsen, kontakta genast lokala myndigheter (polisen) följt av lokal säkerhetsfunktion. Om du bevittnar eller utsätts för ett hot om våld, kontakta genast det lokala säkerhetsteamet. Arbetsplatsen innebär alla Flex anläggningar, sovsalar, transporter (bussar) och/eller företagsevenemang i Flex regi.

Förbjudna beteenden

Våld på arbetsplatsen omfattar fysiska övergrepp, hot om våld och hotfullt beteende. Förbjudna beteenden omfattar men är inte begränsade till:

  • Innehav av vapen på arbetsplatsen, inklusive på parkeringsplatser (med undantag för tillämpliga lokala lagar)
  • Verbala övergrepp
  • Hot och skrämmande beteende
  • Fysisk aggression
  • Förföljande
  • Nollning

Hot om våld

Hot om våld kan vara verbala, icke-verbala eller fysiska. Ett hot om våld definieras som verbalt och/eller icke-verbalt hot där offret upplever ett hot om våld.

Fortsätt läsa

Skydda privata och konfidentiella uppgifter

Nästa avsnitt