Budování vzájemné důvěry

Nulová tolerance násilí na pracovišti

Společnost Flex má nulovou toleranci k násilí na pracovišti, ať už podnikáme kdekoli. Zakazujeme chování, které je výhružné nebo by mohlo způsobit fyzickou újmu jiné osobě.

Pokud se stanete svědkem násilí na pracovišti nebo se s ním setkáte, okamžitě kontaktujte místní úřady (policii) a následně místní ostrahu. Stanete-li se svědkem výhrůžky násilím nebo se s ní setkáte, okamžitě kontaktujte místní ostrahu. Pracoviště zahrnuje jakékoli pracoviště společnosti Flex, ubytovnu, dopravní prostředky (autobusy) a/nebo firemní akce.

Zakázané formy chování

Násilí na pracovišti zahrnuje fyzické napadení, vyhrožování násilím a zastrašující chování. Mezi zakázané formy chování patří mimo jiné:

  • držení zbraní na pracovišti, včetně parkovišť (v souladu s platnými místními zákony)
  • slovní útoky
  • vyhrožování a zastrašování
  • fyzická agrese
  • stalking
  • šikana

Vyhrožování násilím

Vyhrožování násilím může být verbální, neverbální nebo fyzické. Vyhrožování násilím je definováno jako verbální a/nebo neverbální zastrašování, kdy oběť vnímá hrozbu násilí.

Čtěte dále

Ochrana soukromých a důvěrných informací

Další část