Birbirimizle Güven Oluşturma

İş yerinde Şiddete Karşı Sıfır Tolerans

Flex; nerede iş yaparsak yapalım iş yeri şiddetine karşı asla tolerans göstermez. Tehdit edici veya başka bir kişiye fiziksel zarar verebilecek herhangi bir davranışı yasaklarız.

İş yerinde herhangi bir şiddet eylemine tanık olursanız veya deneyimlerseniz, derhal yerel mercilerle (polis) ve ardından da yerel güvenlikle derhal irtibata geçin. Bir şiddet tehdidine tanık olursanız veya deneyimlerseniz, derhal yerel güvenlik ekibiyle iletişime geçin. İş yeri; herhangi bir Flex iş yerini, yurdunu, ulaşımı (otobüsler) ve/veya şirket etkinliğini kapsar.

Yasak davranışlar

İş yeri şiddeti; fiziksel saldırıları, şiddet tehditlerini ve yıldırıcı davranışları kapsar. Yasak davranışlar aşağıdakileri kapsar ancak bunlarla sınırlı değildir:

  • Park yerleri dahil iş yerinde silah bulundurmak (yürürlükteki yerel yasalara tabi olarak)
  • Sözlü saldırılar
  • Tehditler ve yıldırma
  • Fiziksel saldırganlık
  • Takip ederek taciz etme
  • Dalga geçme

Şiddet tehditleri

Şiddet tehditleri sözlü, sözlü olmayan veya fiziksel olabilir. Bir şiddet tehdidi, kurbanın bir şiddet tehdidini algıladığı sözlü ve/veya sözlü olmayan korkutma olarak tanımlanır.

Okumaya Devam Et

Özel ve Gizli Bilgileri Koruma

Sonraki Bölüm