முன்னுரை

நன்னெறி சார்ந்த முடிவுகளை எடுத்தல்

சில நேரங்களில், நடத்தை விதிப்படி வாழ்வதற்கும், பணியாற்றுவதற்கும் உரிய மிகச்சிறந்த வழி தெளிவாகத் தெரியாத சூழ்நிலைகளையும் நாம் சந்திக்கக்கூடும். அத்தகைய சூழல்களில், நாம் நேர்மையாகச் செயல்பட முயற்சிக்க வேண்டும் மற்றும் வெளிப்படையாகப் பேசப் போதுமான அளவு தைரியத்தை வரவழைத்துக்கொள்ள வேண்டும். எப்போதாவது சரியான தொடர் நடவடிக்கை குறித்து உங்களுக்கு உறுதியாகத் தெரியவில்லை என்றால், கீழே உள்ள கேள்விகள் ஒவ்வொன்றையும் கவனமாகப் பரிசீலியுங்கள்.

 

  • அந்த நடவடிக்கையானது நமது விதிகளின் படியும், நமது கொள்கைகளின் படியும், மற்றும் சட்டத்தின் படியும் உள்ளதா?

  • அந்த நடவடிக்கை சரியான நடவடிக்கையாகத் தோன்றுகிறதா?

  • உங்கள் நடவடிக்கைகள் ஊடகத்தில் வெளி வந்தால் நீங்கள் சௌகரியமாக உணர்வீர்களா?

 

எண்.

மேற்கொண்டு தொடர வேண்டாம்.

உறுதியாகத் தெரியவில்லை.

உங்களுக்கு உறுதியாகத் தெரியவில்லை என்றால், விளக்கத்தை உங்கள் மேலாளரிடம் கேளுங்கள், அல்லது நமது புகாரளிக்கும் ஆதாரங்களில் ஏதேனும் ஒன்றைப் பயன்படுத்துங்கள்.

ஆம்.

இக்கேள்விகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் பதில் “ஆம்” என்றிருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் மேற்கொண்டு தொடரலாம்.

 

தொடர்ந்து வாசிக்கவும்

ஒருவர் மற்றவரோடு நம்பிக்கையை கட்டமைத்துக் கொள்ளுதல்

அடுத்த பிரிவு