Pengenalan

Membuat Keputusan Beretika

Kadangkala, kita mungkin berdepan dengan situasi yang cara terbaik untuk hidup dan bekerja mengikut Tata tidak ketara. Dalam situasi tersebut, kita harus berusaha untuk bertindak dengan integriti dan menjadi cukup berani untuk bersuara. Sekiranya anda tidak pasti tentang tindakan yang betul, pertimbangkan setiap soalan di bawah dengan teliti.

 

  • Adakah tindakan mengikut Tata kita, dasar kita dan undang-undang?

  • Adakah tindakan berasa seperti perkara yang betul untuk dilakukan?

  • Adakah anda berasa selesa jika tindakan anda dilaporkan dalam media?

 

Tidak.

Jangan teruskan.

Tidak pasti.

Jika anda tidak pasti, tanya pengurus anda untuk mendapatkan penjelasan atau gunakan salah satu daripada sumber pelaporan kita.

Ya.

Jika jawapan kepada setiap soalan ini ialah “Ya”, maka anda BOLEH meneruskan.

 

Teruskan Pembacaan

Membina Kepercayaan Antara Satu Sama Lain

Bahagian Seterusnya