Inledning

Fatta etiska beslut

Ibland kan vi ställas inför situationer där det bästa sättet att leva och arbeta enligt "Our Code" inte är uppenbart. I sådana situationer ska vi sträva efter att agera med integritet och vara tillräckligt modiga för att säga ifrån. Om du någonsin är osäker på rätt tillvägagångssätt, överväg noga var och en av frågorna nedan.

 

  • Följer agerandet "Our Code", våra policyer och lagen?

  • Känns agerandet som det rätta?

  • Skulle du känna dig bekväm om ditt agerande rapporterades i medierna?

 

Nej.

Gå inte vidare.

Osäker.

Om du är osäker, be din chef om förtydligande eller använd en av våra rapporteringsresurser.

Ja.

Om svaret på var och en av dessa frågor är "Ja", då KAN du gå vidare.

 

Fortsätt läsa

Bygga förtroende med varandra

Nästa avsnitt