Úvod

Přijímání etických rozhodnutí

Někdy se můžeme setkat se situacemi, kdy nejlepší způsob, jak dodržovat kodex a pracovat podle něj, není zřejmý. V takových situacích bychom se měli snažit jednat čestně a mít odvahu se ozvat. Pokud si nejste jisti, jak správně postupovat, pečlivě zvažte každou z níže uvedených otázek.

 

  • Je jednání v souladu s naším kodexem, našimi zásadami a zákony?

  • Připadá vám dané jednání správné?

  • Cítili byste se dobře, kdyby o vašem jednání informovala média?

 

Ne.

Nepokračujte.

Nevím určitě.

Pokud si nejste jisti, požádejte svého nadřízeného o vysvětlení nebo využijte některý z našich zdrojů pro hlášení.

Ano.

Pokud je odpověď na každou z těchto otázek „ano“, MŮŽETE pokračovat.

 

Čtěte dále

Budování vzájemné důvěry

Další část