בניית אמון ברחבי העולם

שמירה על ספרים ורשומות מדויקים

במהלך עשרות שנות פעילות, פלקס בנתה אמון בקרב הלקוחות, השותפים העסקיים, בעלי המניות, הציבור והרגולטורים. כדי לשמור על האמון הזה, אנחנו נדרשים ליצור ולשמר ספרים ורשומות כנים ומדויקים.

כל אחד מאיתנו אחראי לשמור על הכנות והדיוק ברשומות שאנחנו מטפלים בהן במסגרת העסקים.

כדי לשמור על רשומות מדויקות, עלינו להקפיד על הדברים הבאים:

  • לאשר, לבצע ולתעד את כל העסקאות הפיננסיות, גם עסקאות בהיקף קטן, בהתאם למדיניות של פלקס
  • לעולם לא לזייף, להשמיט, לשנות, להסתיר או לסלף בצורה אחרת מידע כלשהו ברשומות של פלקס
  • לדווח מיד על כל חוסר דיוק או הפקה של הבקרות הפנימיות של פלקס לאחד מהגורמים הרשומים כאן, כולל הקו החם או האתר לדיווח אנונימי של צד שלישי
  • לעולם לא לשמור כספים לא מדווחים או לא מתועדים למטרה כלשהי
  • לקיים את כל העסקאות הפיננסיות מתוך שקיפות מלאה – כלומר לקיים עסקאות רק עם גורמים מורשים ולציית לכל החוקים החלים בנושא מניעת הלבנת הון

המדיניות בנושא נסיעות ואירוח

משום שפלקס היא חברה גלובלית, העובדים נוסעים לצורך עסקים לעתים קרובות. כולנו אמורים לנהוג לפי המדיניות בנושא נסיעות ואירוח במהלך נסיעות. זה אומר שאנחנו שומרים על רשומות מדויקות ומגישים קבלות לצורך החזר הוצאות רק אם הן קשורות ישירות לנסיעה העסקית והן עומדות בתנאי ההחזר.

המשיכו לקרוא

אפס סובלנות כלפי שוחד או שחיתות

הקטע הבא