Bygga förtroende runt om i världen

Vi upprätthåller korrekta räkenskaper och register

Under en decennier lång historia har Flex byggt upp förtroende hos våra kunder, affärspartners, aktieägare, allmänheten och tillsynsmyndigheter. I syfte att behålla detta förtroende måste vi producera och upprätthålla ärliga, noggranna och fullständiga räkenskaper och register.

Vi är ansvariga för ärligheten och riktigheten för de register som vi hanterar i affärsverksamheten.

I syfte att upprätthålla korrekta register gäller att vi:

  • Måste auktorisera, utföra och registrera alla ekonomiska transaktioner, oavsett hur liten transaktionen är, i enlighet med Flex-policy
  • Aldrig får förfalska, utelämna, ändra, dölja eller på annat sätt förvränga information i Flex-register
  • Måste omedelbart rapportera eventuella felaktigheter eller överträdelser av Flex interna kontroller till en av de resurser som anges här, inklusive den anonyma tredje partens hotline eller rapporteringswebbsidan
  • Aldrig får förvara hemliga eller oregistrerade företagsmedel för något ändamål
  • Måste genomför alla finansiella transaktioner med full transparens – detta innebär att endast göra transaktioner med behöriga parter och följa alla tillämpliga lagar mot penningtvätt

Travel and Entertainment Policy

Eftersom Flex är ett globalt företag reser anställda ofta i affärer. Vi förväntas alla att följa Policy om resor och representation när vi reser. Detta innebär att föra korrekta register och endast lämna in de kvitton som är direkt relaterade till affärsresor och är tillämpliga för återbetalning för återbetalning.

Fortsätt läsa

Ingen tolerans för mutor och korruption

Nästa avsnitt