Dünya Çapında Güven Oluşturma

Doğru Defterler ve Kayıtlar Tutma

Onlarca yıllık faaliyet geçmişi boyunca Flex; müşterilerimiz, iş ortaklıklarımız, hissedarlarımız, kamu ve düzenleyici kurumlarla arasında güven oluşturmuştur. Bu güveni sürdürmek için bizim dürüst, doğru defterler ve kayıtlar tutmamız ve sürdürmemiz gerekir.

Bizim her birimiz işimizin seyri boyunca tuttuğumuz kayıtların dürüst ve doğru olmasını sağlamakla sorumluyuz.

Doğru kayıtlar tutmak için biz:

  • Ne kadar küçük olursa olsun tüm finansal işlemleri Flex politikası uyarınca yetkilendiririz, uygular ve kaydını tutarız
  • Flex kayıtlarındaki hiçbir bilgiyi asla bozmayız, ihmal etmez, değiştirmez, gizlemez veya diğer bir şekilde yanlış beyan etmeyiz
  • Flex’in iç denetimlerinin yanlışlıklarını veya ihlallerini burada listelenen kaynaklardan birine derhal bildirmeliyiz; bu kaynaklara anonim üçüncü taraf yardım hattı veya bildirme web sitesi de dahildir
  • Asla herhangi bir amaç için ifşa edilmemiş veya kaydedilmemiş kurumsal fonlar bulundurmayız
  • Tüm finansal işlemleri tam şeffaflıkla gerçekleştiririz; bu, sadece yetkilendirilen taraflarla işlem yapmak ve yürürlükteki tüm kara para aklamayı önleme yasalarına uymak demektir

Seyahat ve Eğlence Politikası

Flex küresel bir şirket olduğundan dolayı çalışanlarımız sıklıkla iş seyahati yaparlar. Seyahatteyken hepimizin Seyahat ve Eğlence Politikasına uymamız beklenir. Bu, doğru kayıtlar tutmak ve sadece iş seyahatiyle doğrudan ilgili olan ve geri ödemeye uygun olan makbuzları geri ödeme için sunmak demektir.

Okumaya Devam Et

Rüşvet veya Yolsuzluklara Sıfır Tolerans

Sonraki Bölüm