Budování důvěry po celém světě

Vedení přesných účetních knih a záznamů

Během své desetileté historie si společnost Flex vybudovala důvěru u svých zákazníků, obchodních partnerů, akcionářů, veřejnosti a regulačních orgánů. Abychom si tuto důvěru udrželi, jsme povinni vytvářet a vést poctivé a přesné účetní knihy a záznamy.

Každý z nás je odpovědný za řádnost a přesnost záznamů, s nimiž nakládá v rámci své činnosti.

Abychom mohli vést přesné záznamy:

  • musíme schvalovat, provádět a zaznamenávat všechny finanční transakce, bez ohledu na to, jak jsou malé, v souladu se zásadami společnosti Flex;
  • nesmíme falšovat, vynechávat, upravovat, zamlčovat ani jinak zkreslovat informace v záznamech společnosti Flex;
  • musíme nahlásit jakékoli nepřesnosti nebo porušení vnitřních kontrol společnosti Flex na jeden ze zde uvedených zdrojů, včetně anonymní horké linky třetí strany nebo webové stránky pro podávání hlášení;
  • firemní finanční prostředky nesmíme nechat nezveřejněné nebo nezaznamenané pro jakýkoli účel;
  • musíme provádět všechny finanční transakce zcela transparentně. To znamená, že transakce musíme provádět pouze s oprávněnými stranami a musíme dodržovat všechny platné zákony proti praní špinavých peněz.

Zásady pro cestování a zábavu

Vzhledem k tomu, že společnost Flex je globální organizací, zaměstnanci často služebně cestují. Očekává se, že všichni budeme na cestách dodržovat Zásady pro cestování a zábavu. To znamená vést přesné záznamy a předkládat k proplacení pouze ty účty, které přímo souvisejí se služební cestou a jsou vhodné k proplacení.

Čtěte dále

Žádná tolerance úplatkářství nebo korupce

Další část