Budowanie zaufania na całym świecie

Dokładna dokumentacja księgowa i rzetelne dane

Na przestrzeni swojej kilkudziesięcioletniej historii firma Flex zbudowała zaufanie w relacjach z klientami, partnerami, akcjonariuszami, opinią publiczną i regulatorami. Aby podtrzymać to zaufanie, musimy sporządzać i prowadzić uczciwą, dokładną dokumentację księgową i rzetelne rejestry danych.

Każdy z nas odpowiada za uczciwość i dokładność dokumentacji, do której mamy dostęp prowadząc działalność.

Aby zadbać o rzetelność dokumentacji:

  • Autoryzujemy, realizujemy i dokumentujemy wszelkie transakcje finansowe, nawet te najmniejsze, zgodnie z polityką Flex.
  • Nigdy nie fałszujemy, nie pomijamy, nie zmieniamy, nie ukrywamy ani w żaden inny sposób nieprawidłowo nie przedstawiamy informacji w dokumentacji firmy Flex.
  • Natychmiast zgłaszamy wszelkie nieprawidłowości lub naruszenia wewnętrznych mechanizmów kontroli spółki Flex do jednego z zasobów wymienionych tutaj, w tym na anonimową zewnętrzną infolinię lub w witrynie internetowej do składania zgłoszeń
  • Nigdy nie zatrzymujemy nieujawnionych lub niezarejestrowanych funduszy firmy, niezależnie od celu.
  • Przeprowadzamy wszystkie transakcje finansowe w całkowicie transparentny sposób – oznacza to zawieranie transakcji wyłącznie z upoważnionymi stronami oraz przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

Polityka dotycząca podróży i rozrywki

Flex jest firmą globalną, dlatego nasi pracownicy często podróżują w celach służbowych. Podczas podróży wszyscy musimy przestrzegać Polityki dotyczącej podróży i rozrywki. To oznacza prowadzenie dokładnej dokumentacji oraz wnioskowanie o zwrot pieniędzy wyłącznie za rachunki, które są bezpośrednio związane z podróżą służbową i kwalifikują się do zwrotu.

Czytaj dalej

Zero tolerancji dla przekupstwa i korupcji

Następna sekcja