Vertrouwen opbouwen over de hele wereld

Een nauwkeurige administratie en verslagen bijhouden

In de loop van een decennialange geschiedenis heeft Flex vertrouwen opgebouwd bij haar klanten, zakenpartners, aandeelhouders, het publiek en toezichthouders. Om dit vertrouwen te behouden, moeten we een eerlijke, nauwkeurige administratie en verslagen creëren en bijhouden.

We zijn allemaal verantwoordelijk voor de eerlijkheid en nauwkeurigheid van de verslagen die we verwerken tijdens het zakendoen.

Om nauwkeurige verslagen te handhaven, moeten we:

  • Alle financiële transacties, groot en klein, autoriseren, uitvoeren en vastleggen conform het beleid van Flex
  • Nooit informatie in de verslagen van Flex vervalsen, weglaten, verbergen of anderszins verkeerd voorstellen
  • Alle onnauwkeurigheden of overtredingen van de interne regels van Flex onmiddellijk melden bij een van de hier vermelde bronnen, inclusief de anonieme externe hotline of de meldingswebsite
  • Nooit geheime of niet-geregistreerde bedrijfsfondsen achterhouden, voor welk doel dan ook
  • Alle financiële transacties met volledige transparantie uitvoeren, wat betekent dat we alleen transacties uitvoeren met geautoriseerde partijen en ons houden aan alle geldende wetten ten aanzien van witwaspraktijken

Beleid inzake reizen en entertainment

Aangezien Flex een multinational is, gaan medewerkers vaak op zakenreis. Er wordt van ons allemaal verwacht dat we ons tijdens onze zakenreis aan het ‘Beleid inzake reizen en entertainment’ houden. Dit betekent dat we een nauwkeurige administratie bijhouden en alleen zaken declareren die direct zijn gerelateerd aan de zakenreis en in aanmerking komen voor vergoeding.

Blijf lezen

Geen tolerantie voor omkoping of corruptie

Volgende sectie