Dünya Çapında Güven Oluşturma

İnsan Haklarını Koruma

Flex’in faaliyet gösterdiği her yerde insan haklarına saygı duyacak, değer verecek ve onları ileri tutacak bir şekilde iş yaparız.

Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesini ve İş ve İnsan Hakları üzerine Birleşmiş Milletler Yol Gösterici İlkelerini destekler ve uygularız. Bu taahhütlerle tutarlı olarak Flex:

  • İnsan kaçakçılığını, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçiliğini yasaklar
  • Emniyetli ve insana yakışan çalışma koşulları sağlar
  • Yürürlükteki ücret ve çalışma saati yasalarına uyar
  • Toplu sözleşme ve dernek kurma özgürlüğü hakları dahil adil ve eşit ücretler, yararlar ve diğer istihdam koşulları sağlar
  • Taciz ve ayrımcılığın olmadığı bir çalışma ortamını destekler

Flex’in faaliyetlerinde herhangi bir yerde şüphelenilen insan hakları risklerini derhal Flex yönetimine bildirmekle yükümlüyüz. Flex ortaklıklarından da aynısını bekleriz.

Okumaya Devam Et

Kaynaklar

Sonraki Bölüm