Giriş

Kurallarımıza Uygun Olarak Yaşama ve Çalışma

Flex’in uzun vadede başarısı hepimizin bu İş Davranış ve Etik Kurallarına göre yaşama ve çalışma kararlılığımıza bağlıdır.

Kurallarımıza Uygun Olarak Yaşama ve Çalışma şu anlama gelir:

  • Yürürlükteki yasalara uyarız ve her zaman politikalarımızı ve değerlerimizi aklımızda tutarız.

  • Hepimizden bir uyumluluk kültüründe çalışmamız beklenir.

  • Sorular sormanın teşvik edildiği bir ortamı destekleriz ve diğer kişileri Kurallarımıza göre yaşama ve çalışmaya davet ederiz.

  • Endişelerimiz olduğunda açıkça söyleriz ve gerektiğinde sorular sorarız.

  • Misilleme yapmayız veya diğerlerinden misillemeye tolerans göstermeyiz.

  • Soruşturmalar ve sorgularla tam işbirliği yaparız. Soruşturmalar sırasında dürüst oluruz ve bilgi gizlemez veya imha etmeyiz.

Liderler olarak yöneticilerin her zaman özel bir rolü vardır. Yöneticiler raporda ve bildirimde bulunulabilecek ilk kişilerdir. Kurallarımızın veya yasaların ihlalleri hakkındaki endişeler aynı zamanda yöneticilerimizin de endişeleridir. Kendi görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için yöneticiler:

  • Çalışanların endişelerini rahat bir şekilde rapor edebilmesi için kapılarını açık tutmalıdır
  • Endişeleri uygun ve zamanlı bir şekilde üstlerine iletmelidirler
  • Kurallarımızı yerine getirmede davranışlarıyla örnek olmalıdırlar

Açık Kapı Politikamızla çalışanlar endişeleriyle sık sık yöneticilere başvuracaklardır veya yöneticiler suistimalleri direkt olarak görebileceklerdir. Aşağıda ya raporlama aracı üzerinden veya compliance.counts@flex.com e-posta adresi üzerinden Etik ve Uyumluluk Ekibine derhal rapor edilmesi gereken sorun türleri için bir hızlı başvuru kılavuzu verilmiştir. Bu kılavuz bir referans aracıdır ve her şeyi içeren bir liste değildir, bundan dolayı eğer bir sorunu Etik ve Uyumluluk Ekibine iletip iletmeme konusunda kararsız kalırsanız, sorunu iletme yönünde karar verin.

Kurallarımıza uygun olarak yaşamak ve çalışmak herkesin görevidir. Kurallarımız; Flex için çalışan tüm herkes için, onun bağlı şirketleri için veya Flex’in adına çalışanlar, acente çalışanları, görevliler, kurul üyeleri veya iş ortaklıkları olarak iş yapan kişiler için geçerlidir. Flex’in iş ortaklıkları; Flex’in geçici personelini, satıcılarını, tedarikçilerini, yüklenicilerini, danışmanlarını, temsilcilerini ve acentelerini kapsar.

Okumaya Devam Et

Etik Kararlar Alma

Sonraki Bölüm