Вступ

Ми живемо й працюємо відповідно до нашого Кодексу

Для довготривалого успіху Flex необхідно, щоб кожен із нас зобов’язався жити та працювати відповідно до цього Кодексу ділової поведінки й етики.

Жити й працювати відповідно до нашого Кодексу означає, що:

  • Ми дотримуємося застосовних законів і завжди пам’ятаємо про наші політики й цінності.

  • Ми всі розраховуємо працювати в культурі дотримання норм.

  • Ми культивуємо середовище, у якому вітаються звернення із запитаннями, і закликаємо інших жити й працювати згідно з Кодексом.

  • Ми не мовчимо, коли нас щось турбує, і за необхідності звертаємось із запитаннями.

  • Ми нікому не мстимося та не терпимо помсти від інших.

  • Ми в повній мірі співпрацюємо у разі розслідувань та відповідаємо на службові запити. Під час розслідувань ми говоримо правду, не приховуємо та не знищуємо інформацію.

Як лідери, менеджери відіграють особливу роль. Менеджери — це перші, до кого звертаються з повідомленнями. Усі занепокоєння щодо порушення нашого Кодексу також належать до сфери відповідальності менеджерів. Щоб якнайкраще виконувати свою роль, менеджери повинні:

  • бути відкритими, щоб співробітники могли вільно й спокійно висловлювати свої занепокоєння;
  • належним чином і своєчасно передавати інформацію про занепокоєння керівникам вищої ланки;
  • демонструвати дотримання Кодексу на власному прикладі.

Завдяки нашій Політиці відкритих дверей співробітники часто звертатимуться до менеджерів зі своїми занепокоєннями, або ж менеджери можуть самі помічати неприпустиму поведінку. Нижче наведено стислий довідник щодо типів проблем, про які слід негайно повідомляти в групу з питань етики і дотримання нормативних вимог за допомогою інструмента для повідомлення про порушення або на адресу compliance.counts@flex.com. Цей перелік не є виключним і має використовуватись лише для довідки. Отже, якщо ви сумніваєтеся, чи слід передавати питання на розгляд групі з питань етики і дотримання нормативних вимог, краще зробіть це.

Про що мені, як менеджеру, необхідно повідомляти?

Одразу повідомляйте про повідомлення щодо такого:

Жити й працювати згідно з Кодексом — обов’язок кожного. Наш Кодекс поширюється на всіх, хто працює в компанії Flex та її дочірніх компаніях або веде бізнес від імені Flex: співробітників, працівників агентств, посадових осіб, членів правління та ділових партнерів. До ділових партнерів Flex належать тимчасові працівники, продавці, постачальники, підрядники, консультанти, представники та агенти Flex.

Читайте далі

Прийняття етичних рішень

Наступний розділ