Wstęp

Życie i praca w zgodzie z naszym Kodeksem

Trwały sukces firmy Flex zależy od zobowiązania się każdego z nas do postępowania i pracy zgodnie z niniejszym Kodeksem postępowania biznesowego i etyki.

Postępowanie i praca w zgodzie z Kodeksem oznacza, że:

  • Przestrzegamy obowiązującego prawa i zawsze pamiętamy o naszych zasadach i wartościach.

  • Wszyscy chcemy pracować w otoczeniu kultury przestrzegania zasad.

  • Pielęgnujemy środowisko pracy, w którym zachęca się do zadawania pytań oraz motywuje innych do postępowania i pracy zgodnie z Kodeksem.

  • Zgłaszamy obawy i zadajemy pytania, gdy zajdzie taka potrzeba.

  • Nie stosujemy i nie tolerujemy działań odwetowych.

  • Jesteśmy gotowi do pełnej współpracy podczas dochodzeń. Podczas dochodzeń mówimy prawdę i nie ukrywamy ani nie niszczymy informacji.

Kierownicy mają do odegrania szczególną rolę jako liderzy. Kierownicy są pierwszym punktem kontaktu w przypadku dokonywania zgłoszeń. Wszelkie obawy naruszenia Kodeksu lub przepisów prawa są także obawami kierowników. Aby najlepiej odegrać swoją rolę, kierownicy powinni:

  • stosować politykę otwartych drzwi, by pracownicy czuli się swobodnie zgłaszając wątpliwości;
  • odpowiednio i terminowo zgłaszać obawy na wyższy poziom hierarchii służbowej;
  • dawać przykład przestrzegania Kodeksu.

Dzięki naszej Polityce otwartych drzwi pracownicy mogą często zwracać się do kierowników z wątpliwościami, a ponadto kierownicy mogą bezpośrednio obserwować ewentualne naruszenia. Poniżej znajduje się krótki przewodnik dotyczący tego, jakie sprawy należy zgłaszać natychmiast Zespołowi ds. Etyki i Zgodności, korzystając z narzędzia do składania zgłoszeń lub pisząc na adres: compliance.counts@flex.com. Lista ma charakter informacyjny i nie jest wyczerpująca, dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do tego, czy należy zgłosić daną sprawę do Zespołu ds. Etyki i Zgodności, lepiej zachować ostrożność i przekazać zgłoszenie.

Każdy z nas ma obowiązek postępować i pracować zgodnie z Kodeksem. Nasz Kodeks obowiązuje wszystkie osoby pracujące dla firmy Flex oraz jej podmiotów zależnych, jak również osoby i podmioty prowadzące działalność w imieniu firmy Flex jako pracownicy, pracownicy tymczasowi, członkowie wyższej kadry kierowniczej, członkowie zarządu lub partnerzy biznesowi. Partnerami biznesowymi firmy Flex są pracownicy tymczasowi, sprzedawcy, dostawcy, wykonawcy, konsultanci, przedstawiciele i agenci spółki Flex.

Czytaj dalej

Podejmowanie etycznych decyzji

Następna sekcja