Inleiding

Onze Code naleven

Het blijvende succes van Flex is afhankelijk van onze belofte om deze Code voor zakelijk gedrag en ethiek na te leven.

Het naleven van de Code betekent:

  • Wij voldoen aan alle geldende wetgeving, volgen ons beleid en houden rekening met onze waarden.

  • Wij verwachten allemaal in een compliancecultuur te werken.

  • Wij stimuleren een omgeving waarin het stellen van vragen wordt aangemoedigd en wij dagen anderen uit om ook volgens de Code te leven en te werken.

  • Wij laten onze stem horen als we twijfels hebben en stellen vragen als dat nodig is.

  • Wij onthouden ons van het plegen van vergelding en tolereren geen vergelding van anderen.

  • Wij werken volledig mee aan onderzoeken en vragen. Tijdens onderzoeken zijn we waarheidsgetrouw en zullen we geen informatie verbergen of vernietigen.

Als leiders vervullen managers een speciale rol. Managers zijn de eerste lijn waar een melding gedaan kan worden. Alle zorgen over overtredingen van onze Code of de wet zijn ook de zorgen van managers. Om hun rol zo goed mogelijk te vervullen, moeten managers:

  • Toegankelijk zijn, zodat medewerkers zich op hun gemak voelen om kwesties te melden
  • Kwesties op de juiste wijze en tijdig escaleren
  • Zelf het goede voorbeeld geven door onze Code te volgen

Dankzij ons Opendeurbeleid zullen medewerkers regelmatig hun zorgen uiten bij managers of kunnen managers eventueel wangedrag met eigen ogen waarnemen. Hieronder staat een beknopte naslaggids voor het soort zaken dat onmiddellijk aan het Ethics and Compliance-team gemeld moet worden, hetzij via de meldingstool of via compliance.counts@flex.com. Deze publicatie is bedoeld als naslagwerk en niet als een allesomvattende lijst, dus mocht u twijfelen of u een probleem moet escaleren naar het Ethics and Compliance-team, dan moet u het zekere voor het onzekere nemen en het probleem melden.

Het is eenieders taak om de Code na te leven. Onze Code geldt voor iedereen die voor Flex en haar dochterondernemingen werkt of namens Flex zaken doet, hetzij als medewerker, uitzendkrachten, directielid, bestuurslid of zakenpartner. Tot de zakenpartners van Flex behoren tijdelijk personeel, verkopers, leveranciers, opdrachtnemers, adviseurs en vertegenwoordigers van Flex.

Blijf lezen

Ethische beslissingen nemen

Volgende sectie