Inledning

Leva och arbeta enligt "Our Code"

Flex varaktiga framgång är beroende av att vi alla åtar oss att leva och arbeta enligt Code of business Conduct and Ethics.

Leva och arbeta enligt vår "Code" innebär att:

  • Vi följer tillämplig lag och har alltid våra policyer och värderingar i åtanke.

  • Vi förväntar oss att alla arbetar i en efterlevnadskultur.

  • Vi främjar en miljö där det uppmuntras att ställa frågor och vi utmanar andra att leva och arbeta enligt "Our Code".

  • Vi höjer vår röst när vi har funderingar och ställer frågor när det behövs.

  • Vi hämnas inte och tolererar inte vedergällning från andra.

  • Vi samarbetar fullt ut med utredningar och förfrågningar. Under utredningar är vi sanningsenliga och döljer inte och förstör inte information.

Som ledare, har chefer en speciell roll. Chefer är den första rapporteringslinjen. Alla farhågor kring överträdelser av "Our Code" eller brott mot lagen är också chefens bekymmer. För bästa funktion måste chefer:

  • Hålla dörren öppen så att anställda känner sig bekväma med att rapportera problem
  • Eskalera problem korrekt och på ett tidsenligt sätt
  • Vara förebilder och föregå med gott exempel genom att följa "Our Code"

Genom vår Open Door Policy kommer anställda ofta att komma till chefer med sin oro eller så kan chefer se missförhållande direkt. Nedan finner du en lathund för de typer av ärenden som omedelbart ska rapporteras till Ethics and Compliance Team, antingen genom rapporteringsverktyget eller till compliance.counts@flex.com. Detta fungerar som ett referensverktyg och är inte en allomfattande lista, så om du är osäker på om du ska eskalera ett problem till Ethics and Compliance Team ska du rapportera det ändå, bättre att rapportera en gång för mycket än en gång för lite.

Det är allas jobb att leva och arbeta enligt "the Code". "Our Code" gäller alla som arbetar hos Flex och dess partners och dem som bedriver verksamhet för Flex räkning, oavsett om det är anställda, inhyrd personal, tjänstemän, styrelsemedlemmar eller affärspartners. Flex affärsförbindelser omfattar visstidsanställd personal, säljare, leverantörer, entreprenörer, konsulter, representanter och ombud hos Flex.

Fortsätt läsa

Fatta etiska beslut

Nästa avsnitt