בניית אמון מול אנשים אחרים

הצגת שאלות ודיווח על חששות

הקוד שלנו לא יכול לתאר כל מצב אפשרי שאתם עשויים להיקלע אליו. אם אינכם מוצאים את התשובה בקוד, או אם אינכם בטוחים לגבי משהו שמופיע בקוד, עליכם לשאול שאלות. כולנו אחראים למצוא את התשובות.

בהתאם לסוג השאלה, ניתן לפנות לגורמים הבאים:

פלקס מודעת לחשיבות של השמעת קול ומעודדת את כולם להשמיע קול בכל הזדמנות. כשאתם מביעים חשש או מזהים תחום טעון שיפור, אינכם פותרים בעיה אחת בלבד משום שזה יכול להוביל לשינויים ארגוניים ולסביבת עבודה טובה יותר. השמעת קול עוזרת לפלקס להשתפר.

אם אתם חושדים שהתרחשה הפרה של הקוד, המדיניות או חוק או תקנה רלוונטיים, אתם אחראים לדווח על כך. כל שיטת דיווח מקפידה על אותה סודיות, ובמקומות המותרים, אנונימיות, כדי להגן על המדווחים. ניתן לדווח כל הפרה אפשרית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. יש לנו שירותי תרגום זמינים.

צוות האתיקה והציות של פלקס מעיין בכל הדיווחים לגבי הפרות פוטנציאליות של הקוד, המדיניות והחוק החל. פלקס עשויה לחקור את הדיווחים, ובמקרים המתאימים, לנקוט צעדי משמעת לרבות פיטורים בגין הפרות של הקוד או המדיניות שלנו.

כל מי שיש לו חשש כלשהו, כולל כל חברי הצוות של פלקס והשותפים העסקיים, רשאי:

המשיכו לקרוא

לא נסכים לשום התנכלות

הקטע הבא