Met elkaar vertrouwen opbouwen

Vragen stellen en zorgen uiten

Onze Code heeft niet op elke mogelijke situatie een antwoord. Als het antwoord niet in onze Code staat of als u twijfelt over iets in onze Code, dan moet u vragen stellen. We zijn allemaal verantwoordelijk voor het vinden van antwoorden.

Afhankelijk van het type vraag dat opkomt, kunnen we contact opnemen met:

Flex erkent het belang van het laten horen van onze stem en stimuleert dit bij elke stap. Het uitspreken van zorgen of het bepalen van verbeterpunten gaat om meer dan het oplossen van één enkel probleem; het kan leiden tot positieve organisatorische veranderingen en een betere werkomgeving. Als we onze stem laten horen, helpen we Flex beter te maken.

Als u vermoedt dat onze Code, ons beleid of wet- of regelgeving wordt overtreden, dan bent u verplicht dat te melden. Bij elke meldingswijze worden dezelfde beschermingsmaatregelen voor vertrouwelijkheid en, waar toegestaan, anonimiteit geboden. Elke mogelijke overtreding kan 24 uur per dag, 7 dagen per week gemeld worden. Er zijn vertaaldiensten beschikbaar.

Het Ethics and Compliance-team van Flex beoordeelt alle meldingen die worden gedaan met betrekking tot mogelijke overtredingen van onze Code, ons beleid of geldende wetten. Naar aanleiding van meldingen van overtredingen van onze Code of ons beleid kan Flex onderzoek verrichten en, indien van toepassing, disciplinaire maatregelen nemen tot en met ontslag aan toe.

Iedereen met een punt van zorg, inclusief elk lid van het Flex-team en zakenpartners, kan:

Blijf lezen

We tolereren geen enkele vorm van vergelding

Volgende sectie