Budowanie wzajemnego zaufania

Zadawanie pytań i zgłaszanie wątpliwości

Kodeks nie jest w stanie opisać każdej możliwej sytuacji, jaka mogłaby się wydarzyć. Jeżeli w Kodeksie nie ma odpowiedzi lub masz wątpliwości na temat zawartych w nim postanowień, zapytaj kogoś innego. Każdy z nas ma obowiązek szukania odpowiedzi na pytania.

W zależności od rodzaju pytania mamy do dyspozycji następujące osoby i narzędzia kontaktu:

W firmie Flex wiemy, jak ważne jest otwarte zgłaszanie obaw, i zachęcamy do tego przy każdej okazji. Mówienie o wątpliwościach czy wskazywanie obszarów wymagających poprawy pozwala zająć się daną kwestią, a dodatkowo może prowadzić do pozytywnych zmian w organizacji i przyczyniać się do budowania lepszego środowiska pracy. Reagowanie na nieprawidłowości pozwala doskonalić naszą firmę.

Jeżeli podejrzewasz naruszenie Kodeksu, naszych polityk lub obowiązujących przepisów ustawowych lub wykonawczych, masz obowiązek to zgłosić. Każda metoda zgłaszania zapewnia taki sam poziom poufności i w dozwolonych przypadkach anonimowości. Potencjalne naruszenia można zgłaszać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dostępne są usługi tłumaczeniowe.

Zespół ds. Etyki i Zgodności firmy Flex sprawdza wszystkie zgłoszenia dotyczące potencjalnych naruszeń Kodeksu, naszych polityk i obowiązującego prawa. Zgłoszenia mogą być podstawą do wszczęcia dochodzenia, a stosownych przypadkach, podjęcia działań dyscyplinarnych, włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy z powodu naruszenia naszego Kodeksu lub polityk.

Każda osoba, która ma jakiekolwiek wątpliwości, w tym każdy członek zespołu spółki Flex i jej współpracownik może:

Czytaj dalej

Nie tolerujemy działań odwetowych

Następna sekcja