Budování vzájemné důvěry

Jak pokládat otázky a vznášet obavy

Náš kodex nemůže popsat všechny možné situace, které mohou nastat. Pokud odpověď není v našem Kodexu uvedena nebo pokud si nejste něčím v našem Kodexu jisti, musíte se doptat. Všichni jsme zodpovědní za hledání odpovědí.

V závislosti na typu otázky, která vyvstane, se můžeme obrátit na:

Společnost Flex si uvědomuje důležitost oznamování a podporuje ho na každém kroku. Vyjádření obav nebo identifikace oblastí, které je třeba zlepšit, znamená víc než jen řešení jednoho problému. Může vést k pozitivním organizačním změnám a lepšímu pracovnímu prostředí. Oznamování pomáhá společnosti Flex zlepšovat se.

Pokud máte podezření na porušení našeho kodexu, našich zásad nebo jakéhokoli platného zákona či nařízení, jste zodpovědní za jeho nahlášení. Při každém způsobu hlášení je zajištěna stejná ochrana důvěrnosti a, pokud je to přípustné, i anonymita. Případné porušení může být reportováno 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. K dispozici jsou překladatelské služby.

Tým společnosti Flex pro etiku a dodržování předpisů přezkoumává všechna hlášení týkající se možného porušení našeho kodexu, zásad nebo platných zákonů. Společnost Flex může přezkoumat hlášení a v případě potřeby uplatnit disciplinární opatření, včetně ukončení pracovního poměru v případě porušení našeho kodexu nebo našich zásad.

Každý, kdo má obavy, včetně členů týmu společnosti Flex a obchodních partnerů, může:

Čtěte dále

Netolerujeme odvetná opatření

Další část