Bygga förtroende med varandra

Ställ frågor och ta upp dina funderingar

"Our Code" kan inte beskriva varje möjlig situation som kan uppstå. Om svaret inte finns i vår "Code", eller om du är osäker på något i vår "Code", måste du ställa frågor. Vi är alla ansvariga för att hitta svar.

Beroende på typen av fråga som uppstår kan vi kontakta:

På Flex inser vi vikten av att "höja sin röst" och vi uppmuntrar till det vid varje tillfälle. Att uttrycka sina farhågor eller att identifiera områden som kan förbättras gör mer än att ta itu med ett enda problem. Det kan leda till positiva organisationsförändringar och en bättre arbetsmiljö. När vi höjer vår röst hjälper det till att förbättra Flex.

Om du misstänker en överträdelse av "Our Code", våra policyer eller någon tillämplig lag eller förordning är du ansvarig för att rapportera den. Samma skydd avseende sekretess och där så tillåtes, anonymitet tillhandahålls för varje rapporteringsmetod. Rapportera möjlig överträdelse 24 timmar per dag, 7 dagar i veckan. Översättningstjänster finns tillgängliga.

Flex Ethics and Compliance Team granskar alla rapporter som görs om potentiella överträdelser av "Our Code", våra policyer eller tillämpliga lagar. Flex kan genomföra utredningar av rapporterna som kommer in, och, där så är möjligt, upprätthålla disciplin upp till och inklusive uppsägning för överträdelser av vår Kod eller våra policyer.

Alla som har en oro över något, inklusive varje medlem av Flex-teamet och affärspartners, kan:

Fortsätt läsa

Vi tolererar inte vedergällning

Nästa avsnitt