Membina Kepercayaan Antara Satu Sama Lain

Melayan Semua Orang dengan Rasa Hormat

Sebagai salah satu asas Cara Kita Bekerja, Menghormati dan Menghargai Orang Lain, kita berusaha untuk mengekalkan tempat kerja yang individu bebas daripada semua bentuk gangguan atau penganiayaan, termasuklah gangguan seksual dan pembulian.

Gangguan boleh berbentuk lisan atau fizikal dan juga boleh termasuk komen, gambar atau bahan tidak senonoh lain yang dikongsi secara elektronik, termasuklah di media sosial. Ingat bahawa gangguan tidak perlu dikongsi di tempat kerja untuk melanggar dasar Flex.

Pekerja kita merupakan aset kita yang paling bernilai dan kita komited untuk mewujudkan persekitaran kerja yang selamat. Dengan berbuat demikian, kita menyokong satu sama lain dalam usaha mendapatkan cara terbaik dan paling produktif untuk bekerja. Kita tidak sekali-kali bekerja di bawah pengaruh apa-apa bahan yang boleh menjejaskan keupayaan kita untuk bekerja dengan selamat. Sekurang-kurangnya, kita sentiasa mematuhi semua keperluan kesihatan dan keselamatan tempat kerja yang berkenaan, serta kita sentiasa melaporkan mana-mana keadaan yang tidak selamat di tempat kerja, di asrama atau pada pengangkutan yang disediakan oleh Flex dengan serta-merta.

Tanya diri anda

Saya tidak kisah bergurau sedikit untuk menceriakan hari kerja, selagi saya tidak begitu terganggu. Namun begitu, akhir-akhir ini salah seorang ahli pasukan saya telah melampaui batas. Dia membuat komen seksual tentang tubuh orang, termasuklah tubuh saya dan saya dapat melihat ketidakselesaan pada wajah orang. Saya telah cuba berbincang dengannya tentang hal ini tetapi dia cuma memberitahu saya bahawa saya tidak dapat menerima jenaka. Apakah yang patut saya lakukan?

Tingkah laku rakan sekerja anda tidak dapat diterima. Pembuatan komen seksual yang tidak diingini tentang tubuh orang ialah sejenis gangguan seksual. Kita semua harus dapat melakukan kerja kita yang terbaik dan bebas daripada gangguan atau penganiayaan. Bincangkan hal ini dengan pengurus anda, HR atau Pasukan Etika dan Pematuhan untuk menyuarakan kebimbangan anda atau membuat laporan sulit.

Teruskan Pembacaan

Komited Terhadap Kepelbagaian, Kesaksamaan dan Keterangkuman

Bahagian Seterusnya