Met elkaar vertrouwen opbouwen

Iedereen met respect behandelen

Als een van onze fundamentele Ways of Working, namelijk Anderen respecteren en waarderen, streven we naar het handhaven van een werkplek waar individuen vrij zijn van alle vormen van intimidatie of misbruik, inclusief seksuele intimidatie en pesterijen.

Intimidatie kan zowel verbaal als fysiek zijn en kan ook ongepaste opmerkingen, foto’s of ander materiaal omvatten dat elektronisch gedeeld wordt, inclusief op sociale media. Vergeet niet dat iets niet op de werkvloer gedeeld hoeft te worden om een overtreding van het Flex-beleid te zijn.

Onze mensen zijn ons meest waardevolle bezit en we zetten ons in voor het creëren van een veilige werkomgeving. Zo ondersteunen we elkaar om de beste en meest productieve manieren van werken na te streven. We werken nooit onder invloed van een substantie die ons vermogen aantast om veilig te kunnen werken. Op zijn minst voldoen we altijd aan alle geldende Arbo-voorschriften en doen altijd onmiddellijk melding van onveilige omstandigheden op de werkvloer, in een slaapzaal of op door Flex geboden vervoer.

Stel uzelf de volgende vraag

Ik hou best van een beetje humor om de werkdag te verlichten, als ik maar niet te veel wordt afgeleid. Maar de laatste tijd gaat een van mijn teamleden te ver. Hij maakt seksueel getinte opmerkingen over de lichamen van anderen, inclusief het mijne, en ik zie de ongemakkelijke uitdrukking op de gezichten van mensen. Ik heb geprobeerd om hem er op aan te spreken, maar hij zegt gewoon dat ik niet tegen een grapje kan. Wat moet ik doen?

Het gedrag van uw collega is onaanvaardbaar. Het maken van ongewenste seksuele opmerkingen over iemands lichaam is een vorm van seksuele intimidatie. We moeten allemaal ons beste werk kunnen doen, vrij van intimidatie of misbruik. Bespreek de kwestie met uw manager, HR of het Ethics en Compliance-team om uw zorg te melden of doe een vertrouwelijke melding.

Blijf lezen

Streven naar diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie

Volgende sectie