Bygga förtroende med varandra

Behandla alla med respekt

Som ett av våra grundläggande sätt att arbeta, respektera och värdera andra, strävar vi efter att upprätthålla en arbetsplats där individer är fria från alla former av trakasserier eller övergrepp, inklusive sexuella trakasserier och mobbning.

Trakasseri kan vara verbalt eller fysiskt och kan även innefatta olämpliga kommentarer, bilder eller annat material som delas elektroniskt, inklusive på sociala medier. Kom ihåg att det inte behöver delas på arbetsplatsen för att bryta mot Flex-policyn.

Våra medarbetare är vår mest värdefulla tillgång, och vi har ett åtagande att skapa en säker arbetsmiljö. Genom att göra det stödjer vi varandra i strävan efter de bästa och mest produktiva arbetsmetoderna. Vi arbetar aldrig under påverkan av någon substans som kan försämra vår förmåga att arbeta säkert. Vi uppfyller åtminstone alltid alla tillämpliga hälso- och säkerhetskrav på arbetsplatsen, och vi rapporterar alltid omedelbart alla osäkra förhållanden på arbetsplatsen, i en sovsal eller på transport som tillhandahålls av Flex.

Fråga dig själv

Jag har inget emot lite humor för att lätta upp arbetsdagen, under förutsättning att jag inte blir alltför distraherad. Men på senare tid har en av mina teammedlemmar gått för långt. Han har gjort sexuella kommentarer om människokroppar, inklusive min, och jag kan se på människors ansiktsuttryck att de känner sig obekväma. Jag har försökt prata med honom om det, men han säger bara till mig att jag inte kan ta ett skämt. Vad ska jag göra?

Din medarbetares beteende är oacceptabelt. Att ge oönskade sexuella kommentarer om människors kroppar är en form av sexuella trakasserier. Vi ska alla kunna göra vårt arbete, utan trakasserier och kränkningar. Diskutera ärendet med din chef, HR-teamet eller Ethics and Compliance Team för att lyfta ditt problem, eller lämna in en konfidentiell rapport.

Fortsätt läsa

Åtagande till mångfald, rättvisa och inkludering

Nästa avsnitt