Budowanie wzajemnego zaufania

Szacunek dla wszystkich

Jednym z fundamentów naszej pracy jest szacunek i docenianie innych. Dlatego staramy się tworzyć miejsce pracy, w którym nikt nie doświadcza mobbingu ani wykorzystywania, w tym molestowania seksualnego i nękania.

Mobbing może mieć formę werbalną lub fizyczną, a ponadto może obejmować niestosowne komentarze, zdjęcia i inne materiały udostępniane w formie elektronicznej, m.in. w mediach społecznościowych. Pamiętaj, że udostępnianie takich treści poza miejscem pracy także narusza zasady polityki spółki Flex.

Nasi pracownicy są dla nas najcenniejsi, dlatego chcemy tworzyć bezpieczne środowisko pracy. W ten sposób wspieramy siebie nawzajem w poszukiwaniu najlepszych i najbardziej produktywnych sposobów wykonywania obowiązków służbowych. Nigdy nie pracujemy, gdy jesteśmy pod wpływem substancji, które mogłyby naruszyć naszą zdolność do wykonywania bezpiecznej pracy. Zawsze przestrzegamy wszystkich wymagań BHP obowiązujących w miejscu pracy, a ponadto zawsze natychmiast zgłaszamy wszelkie niebezpieczne warunki w miejscu pracy, w miejscu noclegów lub środkach transportu organizowanych przez firmę Flex.

Zastanów się

Nie przeszkadza mi odrobina żartów na poprawę humoru, o ile za bardzo mnie nie rozpraszają. Jednak ostatnio jeden z kolegów z zespołu przesadza. Robi uwagi o charakterze seksualnym na temat ciała innych osób, w tym mojego, i widzę dyskomfort na twarzach współpracowników. Próbowałam rozmawiać z nim na ten temat, ale odpowiada, że nie znam się na żartach. Co należy zrobić?

Zachowanie Twojego współpracownika jest nie do przyjęcia. Niechciane komentarze o charakterze seksualnym na temat ciała innych osób to forma molestowania seksualnego. Każdy z nas powinien mieć warunki do wykonywania pracy w jak najlepszy sposób, nie doświadczając mobbingu i wykorzystywania. Omów tę kwestię ze swoim przełożonym, Działem HR lub Zespołem ds. Etyki i Zgodności albo złóż poufne zgłoszenie.

Czytaj dalej

Zobowiązanie do różnorodności, sprawiedliwego traktowania i inkluzywności

Następna sekcja