Budování vzájemné důvěry

Respektování ostatních

V rámci jednoho ze základních způsobů práce – respekt a úcta k druhým – se snažíme udržovat pracoviště, na kterém se zaměstnanci nesetkávají s žádnými formami obtěžování nebo zneužívání, včetně sexuálního obtěžování a šikany.

Obtěžování může být slovní nebo fyzické a může zahrnovat také nevhodné komentáře, obrázky nebo jiné materiály, které jsou sdíleny elektronicky, včetně sociálních médií. Upozorňujeme, že k porušení zásad společnosti Flex nedochází pouze sdílením na pracovišti.

Naši zaměstnanci jsou naším nejcennějším aktivem a my se zavazujeme vytvářet bezpečné pracovní prostředí. Tím se vzájemně podporujeme ve snaze o co nejlepší a nejproduktivnější způsoby práce. Nikdy nepracujeme pod vlivem látek, které by mohly snížit naši schopnost pracovat bezpečně. Vždy dodržujeme minimálně všechny platné požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti a vždy okamžitě hlásíme jakékoli nebezpečné podmínky na pracovišti, v ubytovně nebo v dopravních prostředcích poskytovaných společností Flex.

Zeptejte se sami sebe

Nevadí mi trocha humoru pro odlehčení pracovního dne, pokud mě příliš nerozptyluje. V poslední době to ale jeden z členů mého týmu přehání. Dělá poznámky se sexuálním podtextem o tělech zaměstnanců, včetně toho mého, a všímám si, jak je to lidem nepříjemné. Snažila jsem se s ním o tom mluvit, ale jeho reakce byla, že neumím žertovat. Co mám dělat?

Chování vašeho spolupracovníka je nepřijatelné. Nežádoucí komentáře se sexuálním podtextem o tělech zaměstnanců jsou formou sexuálního obtěžování. Všichni bychom měli mít možnost odvádět svou práci co nejlépe, bez obtěžování a zneužívání. Proberte záležitost se svým nadřízeným, personálním oddělením nebo týmem pro etiku a dodržování předpisů, abyste vyjádřili své obavy, nebo podejte důvěrné hlášení.

Čtěte dále

Závazek k diverzitě, rovnosti a inkluzi

Další část