Bygga förtroende runt om i världen

Skydda mänskliga rättigheter

Där Flex har verksamheter, bedriver vi vår verksamhet på ett sätt som respekterar, värderar och främjar mänskliga rättigheter.

Vi stödjer och upprätthåller FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och FN:s vägledande principer om företagande och mänskliga rättigheter. I överensstämmelse med dessa åtaganden gäller att Flex:

  • Förbjuder människohandel, tvångsarbete och barnarbete
  • Tillhandahåller säkra och mänskliga arbetsförhållanden
  • Följer tillämpliga lagar om löner och arbetstider
  • Tillhandahåller rimliga och rättvisa löner, förmåner och andra anställningsvillkor, inklusive rättigheter till kollektivavtal och föreningsfrihet
  • Främjar en arbetsmiljö som är fri från trakasserier och diskriminering

Vi är skyldiga att omedelbart rapportera till Flex-ledningen alla misstänkta risker avseende mänskliga rättigheter, var de än uppstår i Flex-verksamheten. Vi förväntar oss detsamma av Flex filialer.

Fortsätt läsa

Resurser

Nästa avsnitt