Membina Kepercayaan Di Seluruh Dunia

Melindungi Hak Asasi Manusia

Di mana-mana Flex beroperasi, kita menjalankan perniagaan dengan cara yang menghormati, menghargai dan menggalakkan hak asasi manusia.

Kita menyokong dan mendukung Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat (UDHR) Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu dan Prinsip Panduan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (UNGP) tentang Perniagaan dan Hak Asasi Manusia. Sejajar dengan komitmen tersebut, Flex:

  • Melarang pemerdagangan manusia, buruh paksa dan buruh kanak-kanak
  • Menyediakan keadaan kerja yang selamat dan berperikemanusiaan
  • Mematuhi undang-undang upah dan jam yang berkenaan
  • Menyediakan upah, manfaat dan syarat pekerjaan lain yang wajar dan saksama, termasuklah tawar-menawar kolektif dan kebebasan hak berpersatuan
  • Menggalakkan persekitaran kerja yang bebas daripada gangguan dan diskriminasi

Kita diwajibkan melaporkan dengan serta-merta mana-mana risiko hak asasi manusia yang disyaki di mana-mana dalam operasi Flex kepada pihak pengurusan Flex. Kita menjangkakan perkara yang sama daripada ahli gabungan Flex.

Teruskan Pembacaan

Sumber

Bahagian Seterusnya