Budování důvěry po celém světě

Ochrana lidských práv

Všude, kde společnost Flex působí, podnikáme způsobem, který respektuje, oceňuje a podporuje lidská práva.

Podporujeme a dodržujeme Všeobecnou deklaraci lidských práv a Obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv. V souladu s těmito závazky společnost Flex:

  • zakazuje obchodování s lidmi, nucenou práci a dětskou práci;
  • poskytuje bezpečné a humánní pracovní podmínky;
  • dodržuje platné zákony týkající se mzdy a pracovní doby;
  • poskytuje spravedlivé a rovnocenné mzdy, výhody a další pracovní podmínky, včetně kolektivního vyjednávání a práva na svobodu sdružování;
  • podporuje pracovní prostředí bez obtěžování a diskriminace.

Jsme povinni neprodleně hlásit vedení společnosti Flex podezření na ohrožení lidských práv kdekoli v provozu společnosti Flex. Totéž očekáváme od přidružených společností společnosti Flex.

Čtěte dále

Zdroje

Další část