Vertrouwen opbouwen over de hele wereld

Mensenrechten beschermen

Overal waar Flex actief is, doen we zaken op een manier die de mensenrechten respecteert, waardeert en promoot.

We ondersteunen en eerbiedigen de universele verklaring van de rechten van de mens van de Verenigde Naties en de VN-basisprincipes voor het bedrijfsleven en de mensenrechten. Conform deze toezeggingen geldt bij Flex het volgende:

  • Flex verbiedt mensenhandel, dwangarbeid en kinderarbeid
  • Flex zorgt voor veilige en humane arbeidsomstandigheden
  • Flex volgt toepasselijke wetgeving inzake lonen en arbeidstijden
  • Flex biedt eerlijke en rechtvaardige lonen en arbeidsvoorwaarden, inclusief rechten ten aanzien van collectieve onderhandelingen en vrijheid van vereniging
  • Flex biedt een werkomgeving die vrij is van intimidatie en discriminatie

We zijn verplicht om alle vermeende risico’s ten aanzien van de mensenrechten binnen alle activiteiten van Flex te melden bij het management van Flex. We verwachten hetzelfde van zakenpartners van Flex.

Blijf lezen

Hulpbronnen

Volgende sectie