Budowanie zaufania na całym świecie

Ochrona praw człowieka

Niezależnie od lokalizacji Flex prowadzi działalność w sposób, który szanuje, ceni i promuje prawa człowieka.

Popieramy Powszechną Deklarację Praw Człowieka ONZ oraz Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka i ich przestrzegamy. Zgodnie z tymi zobowiązaniami firma Flex:

  • Zakazuje handlu ludźmi, pracy przymusowej oraz pracy dzieci;
  • Zapewnia bezpieczne i humanitarne warunki pracy;
  • Przestrzega obowiązującego prawa dotyczącego wynagrodzenia i godzin pracy;
  • Zapewnia uczciwe i sprawiedliwe wynagrodzenie, świadczenia i inne warunki zatrudnienia, w tym prawo do układów zbiorowych i wolności związkowej;
  • Pielęgnuje środowisko pracy wolne od mobbingu i dyskryminacji.

Mamy obowiązek natychmiast zgłaszać kierownictwu Flex wszelkie podejrzewane zagrożenie dla przestrzegania praw człowieka związane z jakikolwiek obszarem działalności Flex. Oczekujemy tego samego od osób współpracujących ze spółką Flex.

Czytaj dalej

Zasoby

Następna sekcja