Budování vzájemné důvěry

Předcházení střetu zájmů

Společnost Flex je organizace založená na vztazích. Tyto vztahy jsou založeny na důvěře.

Jako důvěryhodný partner našich zákazníků a obchodních partnerů máme povinnost vyhýbat se střetům zájmů. Střet zájmů může ohrozit nebo poškodit naše vztahy, a to jak uvnitř společnosti Flex, tak i mimo ni. Vyhýbáme se jakýmkoli činnostem, které by mohly vyvolat střet zájmů nebo dokonce jeho zdání.

Jako zaměstnanci společnosti Flex:

  • musíme vždy neprodleně oznámit potenciální střet zájmů svému přímému nadřízenému a zveřejnit je pomocí nástroje pro střet zájmů;
  • nesmíme pro sebe přijímat obchodní příležitosti, které by mohla využít společnost Flex nebo které se objeví na základě našeho zaměstnání nebo díky využívání majetku společnosti Flex;
  • nesmíme využívat majetek nebo informace společnosti Flex k osobnímu prospěchu nebo ve prospěch člena rodiny či přítele.

Co je střetu zájmů?

Ke „střetu zájmů“ dochází, pokud by osobní vztah jednotlivce mohl být v rozporu s nejlepšími zájmy společnosti Flex nebo by se mohlo zdát, že nevhodně ovlivňuje rozhodnutí jménem společnosti Flex. Střet zájmů nebo zdání střetu zájmů může společnosti Flex způsobit vážnou škodu nebo poškodit naši pověst či zájmy.

Mějte na paměti, že vztahy a zájmy našich partnerů, nejbližších rodinných příslušníků a blízkých přátel mohou rovněž vytvářet skutečný nebo potenciální střet zájmů. O těchto skutečnostech je třeba společnost Flex informovat.

Příklady potenciálních střetů zájmů

Rodinný příslušník, partner nebo blízký přítel zaměstnance společnosti Flex je nebo se chce stát zaměstnancem společnosti Flex nebo jejího obchodního partnera.

Zaměstnanec společnosti Flex nebo rodinný příslušník, partner či blízký přítel zaměstnance společnosti Flex vlastní nebo chce koupit akcie společnosti, která konkuruje společnosti Flex, obchoduje s ní nebo s ní chce obchodovat.

Zaměstnanec společnosti Flex nebo rodinný příslušník, partner či blízký přítel zaměstnance společnosti Flex se zajímá o obchodní příležitost, o kterou se zajímá i společnost Flex.

Zaměstnanec společnosti Flex nebo rodinný příslušník, partner či blízký přítel zaměstnance společnosti Flex chce převzít vedoucí funkci nebo funkci ve správní radě jiné ziskové nebo neziskové společnosti.

Zaměstnanec společnosti Flex nebo jeho rodinný příslušník, partner či blízký přítel chce přijmout další zaměstnání nebo poskytovat konzultační služby u jiné společnosti nebo neziskové organizace.

Ve všech výše uvedených případech je správné potenciální střet zájmů okamžitě oznámit

Zeptejte se sami sebe

Vždycky jsem hledal(a) dobré obchodní příležitosti. Před lety, než jsem začal(a) pracovat ve společnosti Flex, jsem koupil(a) malý podíl ve společnosti, která vyrábí čisticí prostředky. Absolvoval(a) jsem celý náborový proces zde ve společnosti Flex a nikdy jsem o tom ani nepřemýšlel(a). Ukázalo se, že tato společnost je dodavatelem společnosti Flex v oblasti údržby podlah. Ani jsem nevěděl(a), že je to odvětví, ve kterém si konkurujeme. Teď mám pocit, že jsem udělal(a) chybu, když jsem svůj podíl neoznámil(a). Co mám dělat?

Měli byste okamžitě oznámit svůj finanční podíl v této společnosti. Váš finanční podíl u dodavatele společnosti Flex představuje potenciální střet zájmů. Promluvte si se svým nadřízeným o dalších krocích a upřímně vysvětlete, jak jste se do této situace dostali. Oznámení je vždy nejlepší reakcí na potenciální střet zájmů.

Kromě toho může střet zájmů představovat i rodinný nebo milostný vztah s jiným zaměstnancem společnosti Flex. Podle zásad společnosti Flex o vztazích na pracovišti musí být takový vztah oznámen personálnímu oddělení a vedení společnosti. Nikdy není vhodné, aby zaměstnanci ve stejné linii podřízenosti měli rodinný nebo milostný vztah.

Čtěte dále

Promyšlená komunikace

Další část