Met elkaar vertrouwen opbouwen

Belangenconflicten vermijden

Flex is een bedrijf dat is gebouwd op relaties. Die relaties zijn gebouwd op vertrouwen.

Als vertrouwde partner van onze klanten en zakenrelaties hebben we de plicht om belangenconflicten te vermijden. Belangenconflicten kunnen onze relaties ondermijnen of aantasten, zowel binnen als buiten Flex. We vermijden activiteiten die belangenconflicten kunnen veroorzaken, of zelfs maar de schijn daarvan kunnen wekken.

Als medewerkers van Flex moeten we:

  • Mogelijke belangenconflicten altijd direct aan onze directe manager melden en ze bekendmaken met de Tool voor belangenconflicten
  • Nooit zakelijke kansen voor onszelf aangrijpen die door Flex gebruikt zouden kunnen worden of die wij leren kennen vanwege ons dienstverband of vanwege gebruik van bedrijfsmiddelen van Flex
  • Nooit de bedrijfsmiddelen of informatie van Flex gebruiken voor persoonlijk gewin of ten gunste van een familielid of vriend

Wat is een belangenconflict?

Er is sprake van een ‘belangenconflict’ wanneer iemands persoonlijke relatie strijdig zou kunnen zijn met de beste belangen van Flex of de schijn kan wekken van het op ongepaste wijze beïnvloeden van beslissingen namens Flex. Conflicten of de schijn van conflicten kunnen Flex ernstig schaden of onze reputatie of belangen aantasten.

Houd er rekening mee dat ook de relaties en belangen van onze partners, naaste familie en goede vrienden een daadwerkelijk of mogelijk belangenconflict kunnen vormen. Deze moeten gemeld worden bij Flex.

Voorbeelden van mogelijke belangenconflicten

Een familielid, partner of goede vriend van een Flex-medewerker is een Flex-medewerker of zakenpartner of wil dat worden.

Een medewerker van Flex of een familielid, partner of goede vriend van een Flex-medewerker is in het bezit van aandelen, of wil die kopen, in een bedrijf dat concurreert, zaken doet met, of zaken wil doen met Flex.

Een Flex-medewerker of een familielid, partner of goede vriend van een Flex-medewerker is geïnteresseerd in een zakenkans waar ook Flex in geïnteresseerd is.

Een Flex-medewerker of een familielid, partner of goede vriend van een Flex-medewerker wil een leidinggevende rol of lidmaatschap van een bestuur aannemen bij een andere organisatie, met of zonder winstoogmerk.

Een Flex-medewerker of een familielid, partner of goede vriend van een Flex-medewerker wil een tweede baan of een adviserende rol aannemen bij een andere organisatie, met of zonder winstoogmerk.

In alle bovenstaande scenario’s is het enige juiste om het mogelijke belangenconflict onmiddellijk te melden

Stel uzelf de volgende vraag

Ik ben altijd op zoek naar goede zakenkansen. Jaren geleden, voordat ik bij Flex aan de slag ging, kocht ik een klein belang in een bedrijf dat schoonmaakproducten produceert. Ik heb het hele wervingsproces bij Flex doorlopen, maar heb er nooit aan gedacht dit te melden. Nu blijkt dat dit bedrijf een leverancier is voor Flex in onze vloerverzorgingstak. Ik wist niet eens dat we in deze branche actief waren! Nu heb ik het gevoel dat ik een fout heb gemaakt door mijn belang niet bekend te maken. Wat moet ik doen?

U dient uw financiële belang in dit bedrijf onmiddellijk te melden. Uw financiële belang in een leverancier van Flex is een potentieel belangenconflict. Praat met uw manager over de vervolgstappen en wees eerlijk over hoe u in deze situatie terecht bent gekomen. Bekendmaking is altijd de beste reactie op een mogelijk belangenconflict.

Daarnaast kan ook een familierelatie of verhouding met een andere Flex-medewerker een belangenconflict vormen. Conform het Beleid inzake relaties op de werkvloer van Flex moet een dergelijke relatie bij HR en het management gemeld worden. Het is nooit gepast dat medewerkers in dezelfde rapportagelijn een familierelatie of verhouding hebben.

Blijf lezen

Doordacht communiceren

Volgende sectie