Budowanie wzajemnego zaufania

Unikanie konfliktów interesów

Flex to firma zbudowana na relacjach. Podstawą tych relacji jest zaufanie.

Jako zaufany partner naszych klientów i partnerów biznesowych mamy obowiązek unikać konfliktów interesów. Konflikty interesów mogą osłabiać nasze relacje lub im szkodzić – zarówno w firmie, jak i na zewnątrz firmy Flex. Unikamy jakichkolwiek działań, które mogą prowadzić do powstania konfliktu interesów lub choćby sprawiać takie pozory.

Jako pracownicy Flex:

  • Zawsze informujemy bezpośredniego przełożonego o potencjalnych konfliktach interesów i zgłaszamy je przy pomocy Narzędzia do zgłaszania konfliktów interesów.
  • Nigdy zabieramy dla siebie możliwości biznesowych, które mogłaby wykorzystać firma Flex lub które odkrywamy dzięki zatrudnieniu w firmie Flex lub korzystaniu z jej aktywów.
  • Nigdy nie wykorzystujemy aktywów ani informacji firmy Flex w celu uzyskania osobistych korzyści lub aby zapewnić korzyści członkowi rodziny lub przyjacielowi.

Czym jest konflikt interesów?

„Konflikt interesów” występuje wtedy, gdy osobista relacja jakiejś osoby może być sprzeczna z najlepszym interesem firmy Flex lub można by było odnieść wrażenie, że wywiera ona nieodpowiedni wpływ na decyzje podejmowane w imieniu Flex. Faktyczne lub pozorne konflikty interesów mogą poważnie zaszkodzić firmie Flex albo zniszczyć naszą reputację lub nasze interesy.

Pamiętaj, że relacje i interesy naszych partnerów, najbliższej rodziny i bliskich przyjaciół także mogą stanowić faktyczny lub potencjalny konflikt interesów. Należy informować o nich firmę Flex.

Przykłady potencjalnych konfliktów interesów

Członek rodziny, partner lub bliski przyjaciel pracownika Flex jest lub chce zostać pracownikiem lub partnerem firmy Flex.

Pracownik firmy Flex lub członek rodziny, partner lub bliski przyjaciel pracownika Flex posiada lub chce kupić udziały w firmie, która jest konkurentem firmy Flex lub współpracuje albo chce współpracować z firmą Flex.

Pracownik firmy Flex lub członek rodziny, partner lub bliski przyjaciel pracownika firmy Flex jest zainteresowany możliwością biznesową, którą jest zainteresowana także firma Flex.

Pracownik firmy Flex lub członek rodziny, partner lub bliski przyjaciel pracownika firmy Flex chce objąć funkcję kierowniczą lub stanowisko w zarządzie innej firmy nastawionej na zysk lub organizacji non-profit.

Pracownik firmy Flex lub członek rodziny, partner lub bliski przyjaciel pracownika firmy Flex chce podjąć drugą pracę w innej firmie lub organizacji non-profit lub zostać konsultantem takiej firmy lub organizacji.

W każdym z powyższych scenariuszy właściwym postępowaniem jest natychmiastowe ujawnienie potencjalnego konfliktu

Zastanów się

Zawsze szukam dobrych korzyści biznesowych. Wiele lat temu, jeszcze zanim rozpoczęłam pracę w firmie Flex, kupiłam niewielki udział w firmie produkującej artykuły do czyszczenia. Przeszłam przez cały proces rekrutacji w firmie Flex i nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Okazuje się, że ta firma jest dostawcą firmy Flex w obszarze pielęgnacji podłóg. Nawet nie wiedziałam, że konkurujemy w tym sektorze! Teraz czuję, że popełniłam błąd, nie ujawniając tego udziału. Co należy zrobić?

Natychmiast zgłoś swój udział finansowy w tej firmie. Udział finansowy w firmie będącej dostawcą Flex stanowi potencjalny konflikt interesów. Porozmawiaj z przełożonym o tym, jakie działania należy podjąć, i szczerze opowiedz, jak doszło do tej sytuacji. Ujawnienie to zawsze najlepsza odpowiedź na potencjalny konflikt interesów.

Konfliktem interesów może być także rodzinna lub romantyczna relacja z innym pracownikiem Flex. Zgodnie z naszą Polityką dotyczącą relacji w pracy taką relację należy zgłosić pracownikowi Działu HR oraz kierownictwu. W każdym przypadku niestosowne jest, by pracownicy z tej samej linii podległości służbowej mieli między sobą relacje rodzinne lub romantyczne.

Czytaj dalej

Uważna komunikacja

Następna sekcja