Bygga förtroende med varandra

Undvika intressekonflikter

Flex är ett företag byggt på relationer. De relationerna bygger på förtroende.

Som en pålitlig partner till våra kunder och affärspartners har vi en skyldighet att undvika intressekonflikter. Intressekonflikter kan underminera eller skada våra relationer, både inom och utanför Flex. Vi undviker att utöva några aktiviteter som kan skapa en intressekonflikt, eller ens antyda en sådan.

Som Flex-anställda gäller följande:

  • Kommunicera alltid omedelbart potentiella intressekonflikter till vår närmaste chef och uppge dem genom att använda verktyget för intressekonflikter
  • Ta aldrig för oss affärsmöjligheter som skulle kunna användas av Flex eller som upptäcks genom vår anställning eller genom användning av Flex tillgångar
  • Använd aldrig Flex-tillgångar eller Flex-information för personlig vinning eller till en familjemedlems eller väns fördel

Vad är en intressekonflikt?

En "intressekonflikt" föreligger när en individs personliga relation kan strida mot Flex bästa eller kan tyckas påverka beslut på Flex vägnar på ett otillbörligt sätt. Konflikter eller sådant som tyder på konflikter kan orsaka allvarlig skada för Flex eller skada vårt rykte eller våra intressen.

Tänk på att relationer och intressen hos våra partners, närmaste familj och nära vänner också kan skapa en faktisk eller potentiell intressekonflikt. Dessa ska avslöjas för Flex.

Exempel på potentiella intressekonflikter

En familjemedlem, partner eller nära vän till en Flex-anställd som är eller vill bli anställd eller affärspartner till Flex.

En Flex-anställd eller familjemedlem, partner eller nära vän till en Flex-anställd äger eller vill köpa aktier i ett företag som konkurrerar, gör affärer med eller vill göra affärer med Flex.

En Flex-anställd vars familjemedlem, partner eller nära vän är intresserad av en affärsmöjlighet som Flex också är intresserad av.

En Flex-anställd eller en familjemedlem, partner eller nära vän till en Flex-anställd vill ta en ledar- eller styrelseroll i ett annat vinstdrivande eller ideellt företag.

En Flex-anställd eller en familjemedlem, partner eller nära vän till en Flex-anställd vill ta ett andra jobb eller konsultera för ett annat företag eller ideell verksamhet.

I alla ovanstående scenarier är det rätta att omedelbart avslöja den potentiella konflikten

Fråga dig själv

Jag håller alltid ögonen öppna för goda affärsmöjligheter. För flera år sen, innan jag började arbeta hos Flex, köpte jag en liten del av ett företag som tillverkar städprodukter. Jag gick igenom hela anställningsproceduren här hos Flex och jag tänkte aldrig ens på det. Det visar sig att detta företag är en leverantör till Flex, i vår lokalvårdsverksamhet. Jag visste inte ens att det var en sektor där vi konkurrerade! Nu känner jag mig som om jag gjorde ett misstag genom att inte uppge detta. Vad ska jag göra?

Du ska omedelbart uppge din ekonomiska andel i detta företag. Ditt ekonomiska intresse i en Flex-leverantör är en potentiell intressekonflikt. Tala med din chef om nästa steg och var ärlig med hur du hamnade i din situation. Offentliggörande är alltid det bästa svaret på en potentiell intressekonflikt.

Dessutom kan det utgöra intressekonflikt att ha en familjerelation eller romantisk relation med en annan Flex-anställd. I enlighet med Flex Policy om relationer på arbetsplatsen måste en sådan relation avslöjas för HR och ledningen. Det är aldrig lämpligt för anställda i samma rapporteringslinje att ha en familje- eller romantisk relation.

Fortsätt läsa

Kommunicera eftertänksamt

Nästa avsnitt