Membina Kepercayaan Antara Satu Sama Lain

Mengelakkan Konflik Kepentingan

Flex ialah syarikat yang dibina berdasarkan hubungan. Hubungan ini dibina berdasarkan kepercayaan.

Sebagai rakan kongsi yang dipercayai oleh pelanggan dan sekutu perniagaan kita, kita bertanggungjawab untuk mengelakkan konflik kepentingan. Konflik kepentingan boleh menjejaskan atau memudaratkan hubungan kita, dalam dan luar Flex. Kita mengelakkan daripada melakukan apa-apa aktiviti yang boleh menimbulkan konflik kepentingan atau juga kelihatan seperti konflik kepentingan.

Sebagai pekerja Flex, kita mestilah:

  • Sentiasa memberitahu potensi konflik kepentingan dengan serta-merta kepada pengurus langsung kita dan mendedahkan potensi ini menggunakan Alat Konflik Kepentingan
  • Tidak sekali-kali mengambil peluang perniagaan untuk diri sendiri apabila peluang itu boleh digunakan oleh Flex atau yang ditemukan disebabkan oleh pekerjaan kita atau melalui penggunaan aset Flex
  • Tidak sekali-kali menggunakan aset atau maklumat Flex untuk keuntungan peribadi atau demi kepentingan ahli keluarga atau rakan

Apakah itu konflik kepentingan?

“Konflik kepentingan” wujud apabila hubungan peribadi individu boleh bercanggahan dengan kepentingan Flex atau boleh kelihatan seperti menjejaskan keputusan bagi pihak Flex secara tidak wajar. Konflik atau kemungkinan konflik boleh menyebabkan kemudaratan yang serius terhadap Flex atau merosakkan reputasi atau kepentingan kita.

Ingatlah bahawa hubungan dan kepentingan pasangan, keluarga terdekat dan rakan karib kita juga boleh menghasilkan konflik kepentingan sebenar atau berpotensi. Perkara ini hendaklah didedahkan kepada Flex.

Contoh potensi konflik kepentingan

Ahli keluarga, pasangan atau rakan karib pekerja Flex yang sudah menjadi atau ingin menjadi pekerja atau ahli gabungan perniagaan Flex.

Pekerja Flex atau ahli keluarga, pasangan atau rakan karib pekerja Flex yang memiliki atau ingin membeli saham dalam syarikat yang bersaing, berurus niaga dengan atau ingin berurus niaga dengan Flex.

Pekerja Flex atau ahli keluarga, pasangan atau rakan karib pekerja Flex yang berminat dengan peluang perniagaan yang juga diminati oleh Flex.

Pekerja Flex atau ahli keluarga, pasangan atau rakan karib pekerja Flex yang ingin menyandang jawatan kepimpinan atau dalam lembaga di syarikat yang membuat untung atau syarikat bukan untung yang lain.

Pekerja Flex atau ahli keluarga, pasangan atau rakan karib pekerja Flex yang ingin mendapatkan pekerjaan kedua atau berunding untuk syarikat atau organisasi bukan untung yang lain.

Dalam semua senario di atas, tindakan yang betul adalah untuk mendedahkan potensi konflik dengan serta-merta

Tanya diri anda

Saya sentiasa mencari peluang perniagaan yang bagus. Sebelum saya mula bekerja di Flex bertahun-tahun dahulu, saya membeli saham kecil dalam sebuah syarikat yang menghasilkan produk pencuci. Saya menjalani seluruh proses pengambilan kerja di Flex dan tidak pernah teringat pun tentang perkara itu. Rupa-rupanya syarikat ini merupakan pembekal kepada Flex, dalam perniagaan penjagaan lantai kita. Saya tidak tahu pun kita bersaing dalam sektor itu! Sekarang, saya berasa seperti saya sudah membuat kesilapan dengan tidak mendedahkan kepentingan saya. Apakah yang patut saya lakukan?

Anda sepatutnya mendedahkan kepentingan kewangan anda dalam syarikat ini dengan serta-merta. Kepentingan kewangan anda dalam pembekal Flex merupakan potensi konflik kepentingan. Bincang dengan pengurus anda tentang langkah seterusnya dan bersikap jujur tentang cara anda berada dalam situasi ini. Pendedahan sentiasa merupakan respons terbaik terhadap potensi konflik kepentingan.

Selain itu, pemilikan hubungan keluarga atau romantik dengan pekerja Flex yang lain juga boleh membentuk konflik kepentingan. Menurut Dasar Hubungan di Tempat Kerja Flex, hubungan sebegini mestilah didedahkan kepada HR dan pihak pengurusan. Tidak sekali-kali wajar untuk pekerja dalam barisan pelaporan yang sama memiliki hubungan keluarga atau romantik.

Teruskan Pembacaan

Berkomunikasi dengan Bertimbang Rasa

Bahagian Seterusnya