Budowanie wzajemnego zaufania

Nie tolerujemy działań odwetowych

Firma Flex nie toleruje działań odwetowych. Osobom zaangażowanym w takie działania może grozić wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, łącznie z rozwiązaniem stosunku pracy.

Nie tolerujemy działań odwetowych wobec kogokolwiek, kto w dobrej wierze:

  • zgłasza potencjalne naruszenie naszego Kodeksu, naszych polityk lub przepisów prawa
  • uczestniczy w dochodzeniu w sprawie potencjalnego naruszenia naszego Kodeksu, naszych polityk lub przepisów prawa
  • prosi o radę lub zadaje pytania na temat praktyk biznesowych firmy Flex lub naszych partnerów

Zakazane są wszelkie formy działań odwetowych. Działania odwetowe mogą obejmować zmianę godzin pracy, grafiku, warunków pracy, stanowiska lub obowiązków służbowych. Zakazane są także próby ustalenia lub ujawnienia tożsamości osoby dokonującej poufnego zgłoszenia lub świadka, jak również zadawanie pytań w celu ustalenia, jakie fakty przekazała osoba zgłaszająca lub świadek.

Firma Flex podejmuje współpracę na wniosek organów administracji publicznej i podczas prowadzonych przez nie dochodzeń. Jeśli otrzymałeś powiadomienie organu administracji publicznej, wezwanie do sądu, nakaz przeszukania, wniosek o udział w przesłuchaniu lub inne niż rutynowe wezwanie, natychmiast skontaktuj się z lokalnym lub regionalnym Działem Prawnym.

Zastanów się

Powiedziałem przełożonej o problemie związanym z bezpieczeństwem; nie była zadowolona. Potem przydzieliła mnie do nocnej zmiany. Mogę od czasu do czasu pracować na nocnej zmianie, ale nie ciągle. Kierowniczka wie, że mam dzieci i zależy mi na tym, by widzieć się z nimi wieczorami. Czy zmieniła mój grafik tylko po to, by się na mnie odegrać?

Decyzja przełożonej dotycząca zmiany grafiku mogła być reakcją na zgłoszony przez Ciebie problem dotyczący bezpieczeństwa. Gdyby tak było, byłoby to działanie odwetowe. Zgłoś swoje wątpliwości pracownikowi Działu HR lub Zespołu ds. Etyki i Zgodności lub skorzystaj z naszego narzędzia do składania zgłoszeń, by złożyć poufne zgłoszenie. Nie tolerujemy działań odwetowych.

Zastanów się

Zazwyczaj dobrze dogaduję się ze wszystkimi współpracownikami. Jednak w ostatnim czasie pojawiło się pewne napięcie pomiędzy mną a koleżanką z mojego zespołu. Zauważyłam, że dostaje mniej zadań niż ja, a kierownik zawsze traktuje ją łagodnie. Pozwala jej pracować z domu, gdy tylko zechce, a następnie prosi mnie o sprawdzenie jej pracy i poprawienie błędów. Potem dowiedziałam się, że ona i kierownik są w relacji romantycznej. Gdy skonfrontowałam się w tej sprawie z kierownikiem, kazał mi o tym zapomnieć, bo inaczej przeniesie mnie do innego zespołu z nowym przełożonym. Co należy zrobić?

Zachowanie Twojego przełożonego jest nieakceptowalne. Uprzywilejowane traktowanie pracownika z powodu romantycznego zainteresowania jest niestosowne, a przeniesienie Cię z powodu Twoich wątpliwości byłoby działaniem odwetowym. Natychmiast zgłoś to zdarzenie pracownikowi Działu HR lub Zespołu ds. Etyki i Zgodności albo dokonaj poufnego zgłoszenia.

Czytaj dalej

Szacunek dla wszystkich

Następna sekcja