Budowanie zaufania na całym świecie

Prezenty i rozrywka

Nasz sukces jest zbudowany na silnych, pełnych zaufania relacjach z klientami i partnerami biznesowymi. Aby budować i utrzymywać te relacje, w pewnych okolicznościach możemy wręczać i otrzymywać rozsądne prezenty i stosowną rozrywkę.

Jednak w żadnym wypadku nie możemy wręczać ani otrzymywać prezentów i zaproszeń na wydarzenia rozrywkowe, jeżeli w jakikolwiek sposób obligują one odbiorcę lub sprawiają takie wrażenie. Prezent, który jest dozwolony w jednym kraju i zgodny z politykami Flex, może być zakazany w kraju lub firmie odbiorcy. Podczas wręczania lub otrzymywania prezentów sprawdź Wytyczne dotyczące prezentów i rozrywki, a w razie jakichkolwiek pytań dotyczących tego, czy dany prezent jest dozwolony, zawsze zapytaj kierownika lub Zespół ds. Etyki i Zgodności.

Nigdy nie żądamy i nie przyjmujemy żadnych prezentów, zaproszeń na wydarzenia rozrywkowe ani innych uprzejmości biznesowych, które mogłyby faktycznie lub pozornie wpływać na decyzje biznesowe. Jeżeli w ramach relacji biznesowej ktoś zaoferuje lub wręczy nam korzyść majątkową, musimy natychmiast zgłosić to kierownikowi.

„Korzyść majątkowa” może oznaczać między innymi:

  • Prezenty w formie osobistych pożyczek, gotówki, ekwiwalentów gotówki lub papierów wartościowych

  • Prezenty w formie biletów na pokaz lub wydarzenie sportowe

  • Pożyczanie mienia, w tym obiektów wakacyjnych lub sprzętu do użytku osobistego

  • Osobiste usługi świadczone w cenie poniżej wartości rynkowej

  • Zniżki na zakup towarów lub usług na użytek osobisty

Zastanów się

Mój zespół współpracuje ściśle z klientem nad rozbudową automatyzacji jego systemów. Uruchomienie systemu było procesem pełnym sukcesów i porażek. Ostatnio kierowniczka z firmy klienta zaoferowała mi bardzo imponujący prezent. Powiedziała, że mogę korzystać z biletów sezonowych jej firmy na mecze koszykówki i hokeja, kiedy tylko zechcę. Powiedziała, że nigdy wszystkich nie wykorzystują i że należy mi się to za pracę z jej firmą. To kuszące, ale czy to nie naruszałoby naszej polityki?

To prawda, przyjęcie dużego wartościowego prezentu od klienta bez uzyskania zgody jest sprzeczne z polityką firmy Flex. Zdobywamy i utrzymujemy możliwości biznesowe dzięki jakości naszej pracy. Przyjęcie biletów na pojedynczy mecz (po uzyskaniu odpowiednich zgód) może być akceptowalne, ale prezent w postaci biletów na sezon byłyby postrzegany jako potencjalny sposób wywierania wpływu na Twój osąd biznesowy. Należy uprzejmie odmówić i poinformować o tej ofercie swojego przełożonego.

Czytaj dalej

Wykorzystywanie informacji wewnętrznych w obrocie papierami wartościowymi

Następna sekcja